Blogi

26.6.2018

Keskustellaanko arvoista?

"Ovatko arvot olennainen osa pelastustoimen toimintakulttuuria vai ovatko ne liuta sanoja, joilla luodaan pelastustoimelle imagoa? Ehkä kumpaakin, mutta toivon että arvot voisivat näkyä, tai etenkin kuulua arkisessa työympäristössämme", toteaa Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö Mikko Poutala.

Lue lisää

Jäsenlehti

Kuva1_LEHTI

Palopäällystöliiton YouTube-kanava

Palopäällystöliitto sosiaalisessa mediassa

SPPL - Suomen Palopäällystöliitto

Facebook kuva
Muutosjohtamisen verkkoluentosarja jatkuu keskiviikkona 14.11. klo 14. Äänessä Terhi Virtanen ja aiheena case-esimerkki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon laajentumisesta. Miten muutosjohtaminen onnistui, entä oliko muutosmatkalla sudenkuoppia? Luento on maksuton ja kaikille avoin. Tule mukaan: https://www.sppl.fi/koulutukset/muutosjohtamisen_verkkoluentosarja.820.html #johtaminen #työelämätaidot Ps. Menneiden luentojen tallenteet ovat kuunneltavissa https://www.youtube.com/user/palopaallystoliitto

@sppl.fireofficers

Instagram kuva
#muutosjohtaminen verkkoluentosarja jatkuu keskiviikkona 14.11. klo 14. Äänessä Terhi Virtanen ja aiheena case-esimerkki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon laajentumisesta. Miten muutosjohtaminen onnistui entä oliko muutosmatkalla sudenkuoppia? Luento on maksuton ja kaikille avoin. Tule mukaan: https://www.sppl.fi/koulutukset/muutosjohtamisen_verkkoluentosarja.820.html #johtaminen #työelämätaidot

@Suomen Palopäällystöliitto

@kriisiviestinta Onkohan Pelastustoimen indikaattori -hankkeen mittareita kokeiltu vielä vaikuttavuuden mittaamisessa?

@Suomen Palopäällystöliitto

@kriisiviestinta Osaisitko sanoa, kuinka mittareita voisi käytännössä kehittää? Onko villejä ideoita?

@sppl.fireofficers

Instagram kuva
Samalla kun @mira.anniina kertoo Suomen rekrytointikäytännöistä sopimuspalokuntien näkökulmasta, Nikki Schmidt tallentaa sisältöä kuviksi. #NordicFireGED

SPPL - Suomen Palopäällystöliitto

Facebook kuva
Tule mukaan Välittäjäjuhlille! Välittäjäjuhlat on erityisryhmien asumisturvallisuudesta keskusteleva tapahtuma, joka rakentuu kolmen teeman ympärille: vastuu, huoli sekä etiikka ja politiikka. 26.11. klo 9-16 Kuntatalolla Helsingissä keskustellaan, miten erityisryhmien asumisturvallisuudesta huolehditaan inhimillisesti, ennakoiden ja varautuen. Välittäjäjuhlien takana ovat: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön koordinoimat Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille -hanke ja Paloturvallisuusviikko sekä Kuntaliiton koordinoima Paloriskihanke. Lue lisää ja ilmoittaudu 21.11. mennessä : www.spek.fi/valittajajuhlat

SPPL - Suomen Palopäällystöliitto

Facebook kuva
Kuinka voimme tehdä pelastustoiminnasta oppimisesta systemaattista toimintaa? Kuinka organisaatio voi tukea henkilöstöä jatkuvaan oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen? Kuinka voimme valjastaa operatiivisen henkilöstön hiljaisen tiedon osaksi toiminnan kehittämistä ja onnettomuuksista oppimista? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan Pelastustoiminnan jälkipelit -koulutuksessa. Pelastustoiminnan jälkipelit on yksinkertainen ja tehokas menetelmä operatiiviselle henkilöstölle hälytystehtävistä oppimiseen. Toimintamallissa on kyse hälytystehtävän jälkeen pidettävästä jälkipuinnista, jossa henkilöstö muodostaa yhteisen tilannekuvan pelastustoiminnan kulusta. Ohjatun keskustelun avulla luodaan yhteinen ymmärrys siitä mikä meni hyvin ja mitä voimme tehdä ensi kerralla paremmin. Toimintamallin avulla kerätään myös henkilöstön kokemusperäistä tietoa, jota hyödynnetään muun muassa pelastustoiminnan kehittämisessä ja onnettomuuksista oppimisessa. Lue lisää jälkipeleistä ja tulevasta koulutuskiertueesta liiton verkkosivuilta: www.sppl.fi/onnettomuuksistaoppiminen

@Suomen Palopäällystöliitto

@ilomikkuli Eli mahdollisimman paljon positiivisen viestinnän keinoin?

@Suomen Palopäällystöliitto

Kuinka sinun mielestä pelastusviranomaiset voisivat tehdä vaikuttavampaa ja asiakaslähtöisempää onnettomuuksien ehk… twitter.com/i/web/status/1…