Tervetuloa SPPL:n blogiin!

Oletko kiinnostunut kirjoittamaan blogiin? Katso lisätietoja sivun alalaidasta.


17.4.2017 19.29

Blogi: Pelastustoimen turvallisuusviestintä – sopimuspalokunnat

Turvallisuusviestintä ja -koulutus ovat avainasemassa kansalaisten turvallisuustaitojen lisäämisessä ja ylläpidossa. Pelastustoimen tulevassa uudistuksessa resurssit tuskin tulevat lisääntymään turvallisuusviestinnänkään sektorilla. Uudistuksen edetessä kannattaisi miettiä ratkaisuja, joilla saataisiin sopimuspalokuntia hyödynnettyä tässä toiminnassa entistä paremmin. Yhteistyötä on tehty kautta historian, ja edellytykset turvallisuusviestinnän tehokkaammalle levitykselle olisivat jo olemassa.

Suhteet toimijoiden ja tiedon saajien välillä ovat jo olemassa, tarvittaisiin vain pelastuslaitosten päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla saataisiin toiminta käyntiin. Sopimuspalokunnilla on jäsenistössään usean alan ammattilaisia, joiden siviilityön ammattitaito voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin ja tehokkaammin. Sopimuspalokunnat ja VPK-yhdistykset hoitavat nykyiselläänkin melkoisen osan pelastustoimen turvallisuusviestinnästä ja -koulutuksesta. Paikallisesti järjestetään erilaisia tapahtumia paloasemilla, kouluilla, päiväkerhoissa, yhdistysten tilaisuuksissa, ostoskeskuksissa sekä yritysten tiloissa.

Etelä-Savon pelastuslaitos on mukana yhteistyökumppanina Savonrannan VPK:n Turvallinen maaseutu – arjen turvaa -hankkeessa. Kyseessä on kolmivuotinen EU- rahoitteinen hanke harvaan asutun maaseutualueen ihmisten arjen turvallisuustietoisuuden ja -taitojen lisäämiseksi. Hanke on ollut nyt käynnissä puolitoista vuotta ja osoittanut tarpeellisuutensa.

Hanke sai alkunsa paikallisten ihmisten yhteydenotoista. Savonrannalla ei ole ollut vakinaista henkilökuntaa aluelaitokseen siirtymisen jälkeen, joten VPK on hoitanut niin operatiivisen toiminnan kuin turvallisuusviestinnän ja -koulutuksen. Kun kyselyitä tuli aina vain enemmän ja enemmän, ajatus turvallisuushankkeesta kypsyi itse ideaksi. Ihmisten tuntuu olevan helpompi ottaa yhteyttä lähellä toimivaan ja entuudestaan tuttuun toimijaan. Asiasta keskusteltiin pelastuslaitoksen johdon kanssa, ja kun sieltä näytettiin hankkeen valmistelulle vihreää valoa, niin hankehakemus laitettiin vireille paikalliselle Leader-ryhmälle keväällä 2015. Hanke käynnistettiin suunnitelman mukaisesti syksyllä ja myönteinen päätöskin tuli ELY:ltä puoli vuotta myöhemmin.

Hankkeella on osa-aikainen työntekijä, joka tekee käytännön asioita yhdessä palokunnan äsenten kanssa sekä hoitaa hankkeen rahoitusselvitykset. Hankealueena ovat kolmen pitäjän alueet: Enonkoski, Kerimäki ja Savonranta. Alueella asuu n. 6000 vakinaista ihmistä ja kesäasukkaat mukaan lukien n. 15 000 ihmistä.

Hankkeen toiminta-aikana on tehty n. 2100 talkootuntia turvallisuusviestinnän hyväksi. Pelastuslaitos on mukana hankkeessa antamalla tilat ja kalustoa sekä kustantamalla turvallisuusesitteitä. Puolentoista vuoden aikana on tavoitettu yli 3000 ihmistä erilaisissa neuvontakontakteissa. Alueen ihmisille on järjestetty koulutusta niin tapahtumissa, yhdistysten tilaisuuksissa kuin ihmisten kotona. Olemme käyneet vaihtamassa palovaroittimen paristoja, asentaneet uusia kuin myös neuvoneet varoittimien oikeaa sijoittelua. Olemme opettaneet hätäilmoituksen tekoa, alkusammutusta sekä hätäensiapua. Kyläyhdistysten kanssa on tehty kylätalojen ja kylien turvallisuussuunnitelmia, neuvottu varautumista poikkeusoloihin sekä erilaisiin häiriötilanteisiin.

Yhdessä tekemällä voidaan tehdä uusia ja ennakkoluulottomia avauksia turvallisuusvalistuksen ja -koulutuksen saralla. Jättämällä epäoleelliset asiat huomioimatta, kuten asetelmat vakinaisen henkilökunnan ja sopimuspalokuntalaisten ammattitaitokysymyksistä, voimme tarjota kansalaisille entistä parempaa ja laadukkaampaa turvallisuusalan palvelua. Meitä kaikkia pelastustoimessa mukana olevia tarvitaan tämän asian kuntoon saattamiseksi.

Kari Jääskeläinen

Savonrannan VPK

puheenjohtaja, yksikönjohtaja

 


Palaa otsikoihin
Oletko kiinnostunut kirjoittamaan blogiin? 

Ota yhteyttä kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään. Olemme yhteydessä!