Tervetuloa SPPL:n blogiin!

Oletko kiinnostunut kirjoittamaan blogiin? Katso lisätietoja sivun alalaidasta.


26.6.2018 14.20

Keskustellaanko arvoista?

"Ovatko arvot olennainen osa pelastustoimen toimintakulttuuria vai ovatko ne liuta sanoja, joilla luodaan pelastustoimelle imagoa? Ehkä kumpaakin, mutta toivon että arvot voisivat näkyä, tai etenkin kuulua arkisessa työympäristössämme", toteaa Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö Mikko Poutala.

Työskennellessäni Palopäällystöliitossa olen huomannut arvokeskustelun olevan kiinteämmin osa keskustelua kuin aiemmissa työtehtävissäni. Tämä johtuu osittain varmastikin Palopäällystöliiton roolista arvotyöskentelyssä, mutta arvojen näkökulma on myös konkreettisen arvotyötä koskevan keskustelun lisäksi vahvasti läsnä tavassamme pohtia pelastusalan tapahtumia.

Arvot uivat keskusteluumme yleisimmin uutisvirroista, joissa on syytä arvioida pelastustoimen toimintaa arvojen näkökulmasta. Esimerkiksi vuoden 2018 alussa ilmestynyt Helsingin Sanomien juttu ulkomailla vapaaehtoistyöntekijänä toimivasta palomiehestä kirvoitti paljon keskustelua. Jutussa haastateltava vertaili auttajan rooliaan palomiehenä ja vapaaehtoistyöntekijänä toisiinsa. Hänen suhtautumisensa prostituutioon sai monen pelastusalan toimijan niskakarvat pystyyn, sillä tämän kaltaiset ulostulot vaikuttavat meidän kaikkien maineeseen.

Lehden juttua käsiteltiin kahvipöydässämme juurikin aiemmin mainituista näkökulmista; toimiiko jutussa esiintynyt palomies pelastustoimen arvojen mukaisesti ja minkälainen vaikutus tämänlaisella esiintymisellä on pelastustoimen imagoon. Mielestäni arvot tulevat osaksi toimintakulttuuria tämänkaltaisen keskustelun myötä, jolloin ääneen pohditaan toimiemme tarkoitusperiä ja sitoutumista yhteisiin pelisääntöihin, joina arvoja voi myös pitää.

Parilla eri koulun penkillä istuessani olen oppinut, että ihmiset muuttavat mielipiteitään, kun ne haastetaan riittävän hyvällä argumentaatiolla. Asenteisiin voidaan vaikuttaa ja ne muuttuvat, mutta huomattavasti vaikeammin kuin mielipiteet. Arvot ovat tässä hierarkiassa se vakain, vaikutuksille vähiten altis osa ihmismieltä. Arvojen merkitys vaihtelee sen mukaan, keneltä niistä kysytään. Vaikka pelastusala onkin melkoisen homogeeninen työyhteisö, on jokaisella sen jäsenellä oma yksilöllinen arvopohja, jonka kautta syntyy yksilöllisiä käsityksiä myös ammatillisista arvoista.

Ammatillisuus, inhimillisyys ja luotettavuus ovat tärkeitä sanoja. Ne sopivat hyvin pelastustoimelle osaksi sekä toimintakulttuuria että imagoa. Mitä termeihin sisältyy ja miten ne asettuvat järjestykseen? Kysymys on moniulotteinen, jonka vastauksiin pääsee parhaiten käsiksi keskustelemalla. Tästä syystä rohkaisen jokaista työyhteisöä ja yksilöä keskustelemaan arvoista, niiden sisällöstä ja merkityksestä omissa työtehtävissä. Siten arvoista tulee kiinteämpi osa toimintakulttuuriamme.

Mikko Poutala, koulutuspäällikkö, Suomen Palopäällystöliitto


Palaa otsikoihin
Oletko kiinnostunut kirjoittamaan blogiin? 

Ota yhteyttä kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään. Olemme yhteydessä!