Ajankohtaisia asioita

CPH 2016 -symposiumin julkilausuma

Kööpenhaminassa marraskuussa 2016

Tanskan Hätätilannejohtamisen organisaatio (DEMO) kutsui tutkijat, palomiehet ja yksityisen puolen edustajat Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta Euroopan Palopäällystöliittojen Federaation (FEU) puolesta lokakuun lopussa 2016 Kööpenhaminaan jakamaan asiantuntemustaan palomiesten työympäristöstä ja turvallisuudesta.

Keskustelun tärkeimpinä aiheina olivat palomiesten kohonneet syöpäriskit, syöpää aiheuttaville kemikaaleille altistuminen työssä, syövän ehkäisyn parantaminen ja Pohjois-Amerikan ja Australian lainsäädännölliset keinot tukea syöpiin sairastuneita palomiehiä.

Symposiumissa lausuttiin seuraavaa:

-     Palomiesten riski sairastua syöpään on muuta väestöä selvästi korkeampi. Lähes jokaisessa tulipalossa palomiehet altistuvat vaarallisille hiukkasille ja kaasuille. Lisäksi syöpävaarallisille aineille altistutaan savun ja noen ihokontaktin ja aiemmista tulipaloista saastuneiden vaatteiden kautta.

-     Epidemiologiset tutkimukset osoittavat kiistattomasti yhteyden savusukelluksen ja työperäisten syöpien välillä.

-     Ennakoivaa riskienhallintaa edellytetään kaikilta toimialoilta Euroopan Unionissa, mutta tätä ei ole sovellettu useimmissa EU-maissa järjestelmällisesti työperäisten syöpäriskien vähentämiseen palo- ja pelastustoimissa.

-     Aloitteita ja toimenpiteitä palomiesten karsinogeenisen altistumisen vähentämiseksi on toteutettu syöpien välttämiseksi, mutta näiden aloitteiden ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta ei ole tietoa. Tämä ei tarkoita, etteivätkö nämä toimenpiteet olisi toimivia, vaan sitä, että vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvitaan tutkittua tietoa.

-     Yhdysvalloissa lainsäädäntöön on määritelty tietyt syöpätyypit, jotka voidaan olettaa palomiehillä työperäisiksi. Kanadassa syövät on hyväksytty työperäisiksi sairauksiksi jo vuodesta 2002 ja Australiassa tietyt syövät on arvioitu lähtökohtaisesti työperäisiksi jo yli kymmenen vuoden ajan. Edellä mainittu lainsäädäntö tukee syöpiin sairastuneita palomiehiä ja tarjoaa korvausta työstä aiheutuneesta syöpäaltistumisesta. Vastakohtana tällaista lainsäädäntöä ei löydy mistään Euroopan maasta.

 Tämän vuoksi symposiumissa sovittiin seuraavaa:

Kaikki osallistujat

-     esittävät ennakoivan riskienhallintajärjestelmän kehittämistä palomiesten sairauksiin kuten syöpiin ja muihin pitkäaikaisiin työperäisiin terveysriskeihin. Järjestelmän tarkoituksena on vähentää riskejä, kerätä tietoa ja määritellä syöpien ehkäisyn ja lieventämisen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

-     kannattavat tutkimusta altistumisen vähentämisestä, kuten työtavoista ja henkilökohtaisista suojavarusteista.

-     suosittelevat jatkokeskustelua eurooppalaisesta lainsäädännöstä syöpiin sairastuneiden palomiesten tukemisen kehittämiseksi.

-     tunnistavat tarpeen yhteiselle aihealueesta käytävälle keskustelulle ja tiedonjakamiselle yksityisen sektorin, tutkijoiden, palomiesten, päällystön ja muiden aiheen parissa toimivien organisaatioiden kesken.

Kaikki osallistujat nostivat syöpäriskien tunnistamisen äärimmäisen tärkeäksi ratkaistavaksi asiaksi eurooppalaisille palomiehille niin EU- kuin jäsenvaltiotasolla.

Tästä syystä kehotamme päättäjiä pelastustoimen syöpien ehkäisyn laajempaan arviointiin, tunnistamaan tieteellisesti todistetut faktat ja hyödyntämään kansainvälistä tietoa toimenpiteiden toimivuudesta, jotta tämä terveydelle kiireellisen tärkeä aihe nousisi poliittiselle asialistalle mahdollisimman nopeasti.


Palaa otsikoihinExit-Tie turvaan banneri

Poutapilvi web design - P4