Ajankohtaisia asioita

29.4.2016 13.00

Haaste maamme opettajankoulutuslaitoksille – turvallisuus osaksi


Järjestyksessään kahdennentoista valtakunnallisen opetusalan turvallisuusfoorumin osallistujat pitävät tärkeänä, että tulevien opettajien turvallisuusosaamista ryhdytään määrätietoisesti kehittämään jo opettajaopintojen aikana. Turvallisuusosaaminen tulee liittää kiinteäksi osaksi myös muita pedagogisia opintoja. Ensimmäisenä opettajankoulutuslaitoksena tähän haasteeseen on tarttunut Turun yliopiston Rauman opettajankoulutusyksikkö, jonka tutkimus- ja kehittämishanke OPETURVA valittiin vuoden 2016 Opetusalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Opetusalan turvallisuuspalkinto luovutettiin 27.4.2016 Opetusalan turvallisuusfoorumissa Helsingissä.

 

Turvallisuuskulttuurin edistäminen edellyttää opettajalta tietoa turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä, kykyä havainnoida vaaroja aiheuttavia tilanteita ja arvioida tarkoituksenmukaisia käyttäytymismalleja sekä taitoa toimia onnettomuuksia ehkäisten. Hankkeen tarkoituksena on ollut tuoda turvallisuusaiheet opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin siten, että opettajalla olisi valmistuttuaan edellytykset osallistua aktiivisesti koulun turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

 

Opettajien ja oppilaitosten muun henkilöstön riskitietoisuutta ja turvallisuustaitoja tulisi kehittää oppilaitosympäristön vaarojen ja perustehtävän vaatimusten suunnassa. Opettajankoulutuslaitokset ovat tässä toiminnassa avainasemassa. Haluammekin haastaa kaikki maamme opettajankoulutuslaitokset määrätietoisesti kehittämään tulevien opettajien turvallisuusosaamista. Laadukas ja turvallinen suomalainen koulu ja oppilaitos ovat perusedellytyksiä Sisäisen turvallisuuden ohjelma III tavoitteiden toteutumiselle yhteiskunnassamme.

 

Julkilausuman antoi 29.4.2016 kahdestoista valtakunnallinen Opetusalan turvallisuusfoorumi, joka kokosi tällä kertaa yhteen noin 110 opetus- ja turvallisuusalan ammattilaista.

 

Turvallisuusfoorumin ja -palkinnon taustalla ovat Suomen Palopäällystöliitto, Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu ja SPEK-ryhmä.

 

Lisätietoja antaa:

Opetusalan turvallisuuspalkintolautakunnan puheenjohtaja,
Helsingin Pelastuskoulun rehtori, Matti Waitinen, 050 364 5374  


Palaa otsikoihinExit-Tie turvaan banneri

Poutapilvi web design - P4