Ajankohtaisia asioita

1.4.2016 13.18

Hanke väkivalta- ja uhkatilannekoulutuksista käynnistyi

Nyt käynnistyneen hankkeen tarkoituksena on koota yhteen sekä hyödyntää pelastustoimessa jo olemassa oleva uhkatilanteiden koulutusmateriaali. Lisäksi tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja luoda työturvallinen ja alan erityispiirteet, sidosryhmien toiminta sekä lainsäädännön huomioiva materiaali. Materiaali on tarkoitettu tähän työturvallisuuden osa-alueeseen perehdytettyjen kouluttajien vapaasti käytettäväksi.

Materiaali on suunnattu pelastusalalla jo työskenteleville, alan opiskelijoille sekä sopimuspalokuntalaisille, jotka tehtävissään kohtaavat mahdollista väkivallan uhkaa.

Koulutusmateriaali kootaan pelastusalan uhkatilanteiden erityispiirteet tuntevien henkilöiden toimesta. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hyödynnetään aihetta käsittelevä hyväksi havaittu koulutusmateriaali sekä huomioidaan alueellisten ja operatiivisen toiminnan lisäksi myös pelastustoimen eri kohderyhmien (esim. onnettomuuksien ehkäisy, hallinto) tarpeet.

Sekä teoria- että käytännönopetuksesta koostuvaa koulutussisältöä voidaan hyödyntää pelastuslaitosten sisäisen koulutuksen sekä sopimuspalokuntien viikkoharjoituksien lisäksi osana työturvallisuuden perusopetusta alan oppilaitoksissa. Lisäksi materiaalia voidaan hyödyntää soveltuvin osin esimerkiksi terveydenhuoltoalan sekä yksityisen turvallisuusalan oppilaitoksissa.

Tavoitteena on yhteen sovittaa eri sidosryhmien yhteistyötä kaikkien työturvallisuuden parantamiseksi yhteisellä työtehtävällä. Tämän syystä hankkeen ohjausryhmässä on laaja-alaisesti edustettuna pelastustoimi ja sen sidosryhmät. Hankkeen projektityöntekijänä toimii palomies Tero Ihatsu ja työtä ohjaa paloesimies Juha Höök. Heillä on pitkä historia pelastustoimen uhkatilannekoulutusten parissa. Suomen Palopäällystöliitto tulee huolehtimaan hankkeessa tuotetun koulutusaineiston jalkauttamisesta ja tarjoaa aiheeseen liittyvää koulutusta. Lisäksi liitto huolehtii aineiston päivittämisestä tarpeen mukaan.

Hankkeen nettisivut avataan pian Palopäällystöliiton nettisivuille asiantuntijatoiminnan alasivuksi. Sivuilla kerrotaan hankkeesta, sen etenemisestä sekä tuloksista. Mikäli organisaatiossanne on jo kehitetty hyväksi havaittua koulutusmateriaalia, toimintamalleja tai olet muuten kiinnostunut kehittämään pelastustoimea edellä kuvatun työturvallisuuden osa-alueelta, ota yhteyttä hankkeen yhteyshenkilöihin lähettämällä sähköpostia t.ihatsu@luukku.com, juhahook@gmail.com tai sami.kerman@sppl.fi. Näin luodaan laadukas, monipuolinen sekä laajasti pelastustoimea palveleva koulutusmateriaali, joka on kaikkien pelastuslaitosten hyödynnettävissä henkilöstönsä työturvallisuuden hyväksi.


Hankkeen puolesta hyvän yhteistyön hengessä,


Tero Ihatsu, Juha Höök ja Sami Kerman.


Palaa otsikoihinExit-Tie turvaan banneri

Poutapilvi web design - P4