Pelastustoiminta

30.10.2017 9.00

Pelastustoiminta-jaosto: Kehitetään jaoston toimintaa ‒ yhteistyössä!

MensalaPelastustoiminta-jaoston puheenjohtajana toimii esikuntapäällikkö Ville Mensala Helsingin pelastuslaitokselta. Jaosto on Palopäällystöliiton suurin jaosto yli 650 jäsenellään.

Suomen Palopäällystöliiton pelastustoiminta-jaoston jaostokokous pidettiin syyskuussa Ensihoidon ja pelastustoiminnan koulutuspäivien yhteydessä. Kokouksessa valittiin uusi johtokunta edustamaan ja kehittämään toimintamuotoja liiton suurimman jaoston jäsenistön ammatillisen kehittymisen tukemiseksi ‒ vastaamaan pelastustoiminnan kentän tarpeisiin.

Jaoston johtokunnan rotaatiokierron mukaisessa erovuorossa olivat jaoston puheenjohtaja Pauli Nurminen sekä sihteerinä toiminut Jorma Kuikka. Henkilökohtaisesti otin kiitollisuudella vastaan jäsenistön luottamuksen valinnastani puheenjohtajaksi ja astuessani konkreettisestikin suuriin saappaisiin Paulin seuraajana. Suuret kiitokset Paulille ja Jormalle mahtavasta työstä pelastustoiminta-jaoston johtokunnassa.

Jaoston toiminta-ajatuksena on jatkossakin ylläpitää yhteistyöverkostoa, jossa kehitetään operatiivista pelastustoimintaa sekä tuetaan jäsenistön ammatillisia valmiuksia toimia pelastustoiminnan päällystö- ja alipäällystötehtävissä, niin operatiivisessa toiminnassa kuin pelastustoiminnan hallinto- ja kehittämistehtävissä. Käytännössä jäsenistön ammatillisten valmiuksien kehittäminen tarkoittaa tiedon hankkimista toimialan parhaista toimintatavoista, välineistä ja järjestelmistä. Esimerkiksi turvallisuusympäristön muutos, pelastustoimen uudistuminen, pelastustoiminnan johtaminen ja johtamisen muutos ovat sekä tulevat olemaan jaoston kannalta erittäin ajankohtaisia aiheita. 

Jaosto edustaa Palopäällystöliitossa pelastustoiminnan asiantuntijuutta hyödyntäen jäsenistönsä monipuolista ammatillista osaamista ja näkemyksiä pelastustoimesta, operatiivisesta pelastustoiminnasta ja yhteiskunnallisesta turvallisuudesta. Jaosto tekee muun muassa aloitteita ja esityksiä sekä valmistelee asiantuntijalausuntoja, sille osoitettuihin turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyviin lausuntopyyntöihin. 

Jaoston yhtenä tavoitteena on tiivistää liiton jaostojen välistä yhteistyötä lisäämällä vuorovaikutusta jäsenistön kesken sekä suunnittelemalla yhteisiä koulutus- ja seminaaritilaisuuksia. Jaoston toiminnasta, omasta ammatillisesta kehittämisestä ja verkostoituneesta kollegoiden sekä yhteistyötahojen välisestä vuorovaikutuksesta kiinnostuneiden kannattaa ottaa johtokunnan jäseniin yhteyttä. Pyrimme aktiivisesti lisäämään jäsenistömme määrää päällystö-, alipäällystö- ja näihin tehtäviin opiskelevien keskuudesta sekä hyödyntämään yhä paremmin kasvavaa ammattilaisten yhteistyöverkostoa ‒ tässä olennaisena osana tulee olemaan vaikuttavuuden keinojen lisääminen esimerkiksi viestinnän avulla.

Tervetuloa mukaan kehittämään yhteistyössä hienoa toimialaa, omaa ammatillista osaamista ja jakamaan asiantuntijuuttasi sekä osaltamme edistämään yhteiskunnan ‒ meidän kaikkien turvallisuutta.

Hyvää kuluvan vuoden loppua ja menestyksekästä alkavaa vuotta 2018 meille kaikille.


Yhteistyöterveisin,

Ville Mensala

Pelastustoiminta-jaoston puheenjohtaja


Palaa otsikoihin