Pelastustoiminta

30.10.2017 9.00

Pelastustoiminta-jaosto: Kuulumisia ja näkymiä

Pelastustoiminta-jaoston toiminta-ajatuksena on ylläpitää yhteistyöverkostoa, jossa kehitetään operatiivista pelastustoimintaa sekä tuetaan jäsenistön ammatillisia valmiuksia toimia pelastustoiminnan päällystö- ja alipäällystötehtävissä niin operatiivisessa toiminnassa kuin pelastustoiminnan hallinto- ja kehittämistehtävissä. Jaoston tavoitteena on olla arvostettu ja jatkuvasti kehittyvä pelastustoiminnan asiantuntijaverkosto muuttuvassa yhteiskunnassa.


PELASTUSTOIMINTA-JAOSTO ‒ KENTÄN TARPEISIIN

Suomen Palopäällystöliiton Pelastustoiminta-jaoston jaostokokous pidettiin syyskuussa Palopäällystöliiton ja Ensihoidon valtakunnallisen koulutusverkoston yhteistyössä järjestämän Ensihoidon ja pelastustoiminnan koulutuspäivien yhteydessä. Jaostokokouksessa valittiin jaoston johtokunta edustamaan ja kehittämään toimintamuotoja Palopäällystöliiton suurimman jaoston jäsenistön ammatillisen kehittymisen tukemiseksi ‒ vastaamaan pelastustoiminnan kentän tarpeisiin.

Pelastustoiminta-jaoston johtokunnan rotaatiokierrossa erovuorossa olivat jaoston puheenjohtaja Pauli Nurminen sekä Jorma Kuikka ‒ Palopäällystöliitossa ja jaostossa pitkään ja aktiivisesti vaikuttaneet luottamushenkilöt. Heidän tilalleen oli valittava uudet henkilöt jatkamaan työtä laajan yhteistyöverkoston ylläpitämiseksi ja jatkuvaksi kehittämiseksi. Rotaatiokierron mukaisesti jaoston johtokunta sai uudet jäsenet ‒ henkilökohtaisesti otin kiitollisuudella vastaan jäsenistön luottamuksen valinnastani puheenjohtajaksi ja astuessani konkreettisestikin suuriin saappaisiin Paulin seuraajana. Suuret kiitokset Palille ja Jompelle mahtavasta työstä Pelastustoiminta-jaoston johtokunnassa ja monipuolisissa tehtävissä Palopäällystöliiton pelastustoiminnan asiantuntijoina.

Muutoksessa ja kehityksessä mukana ‒ yhteistyössä

Pelastustoiminta-jaoston toiminta-ajatuksena on jatkossakin ylläpitää yhteistyöverkostoa, jossa kehitetään operatiivista pelastustoimintaa sekä tuetaan jäsenistön ammatillisia valmiuksia toimia pelastustoiminnan päällystö- ja alipäällystötehtävissä niin operatiivisessa toiminnassa kuin pelastustoiminnan hallinto- ja kehittämistehtävissä. Vuodelle 2018 laaditun toimintasuunnitelman mukaan jaoston toiminnan pääpaino on jäsenistönsä ammatillisen osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistamisessa. Käytännössä jäsenistön ammatillisten valmiuksien kehittäminen tarkoittaa tiedon hankkimista toimialan parhaista toimintatavoista, välineistä ja järjestelmistä. Jaosto järjestää vuoden 2018 aikana seminaaritilaisuuden pelastustoimen ja pelastustoiminnan ajankohtaisista asioista jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen, joissa tarkastellaan ja jaetaan tietoa pelastustoiminnan sekä henkilökohtaisten valmiuksien kehittämiseksi. Verkostoituminen, kollegiaalisuus ja ajantasaisuus kuvaavatkin Pelastustoiminta-jaoston toimintaa ‒ pelastustoiminnan kentän tarpeisiin vastaamista.

Pelastustoiminta-jaoston tavoitteena on olla arvostettu ja jatkuvasti kehittyvä pelastustoiminnan asiantuntijaverkosto muuttuvassa yhteiskunnassa. Tavoitetilan saavuttamiseksi jaosto tekee laaja-alaisesti yhteistyötä viranomaisten, eri yhteisöjen ja järjestöjen kanssa pelastustoimen, pelastustoiminnan sekä yhteiskunnallisen sisäisen turvallisuuden kehittämiseksi. Jaosto tekee aloitteita, esityksiä ja valmistelee asiantuntijalausuntoja sille osoitettuihin turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyviin lausuntopyyntöihin. Pelastustoiminta-jaosto edustaa Palopäällystöliitossa pelastustoiminnan asiantuntijuutta hyödyntäen jäsenistönsä monipuolista ammatillista osaamista ja näkemyksiä pelastustoimesta, operatiivisesta pelastustoiminnasta ja yhteiskunnallista turvallisuudesta. Tärkeä toimintamuoto on tukea pelastustoimen ja ensihoidon yhteistyötä sekä edistää ensihoidon kenttäjohtajien ja pelastusviranomaisten välistä yhteistoimintaa.

Jäsenistömme koostuu pääsääntöisesti operatiivisessa pelastustoiminnassa päällystö- ja alipäällystötehtävissä sekä pelastustoiminnan hallinto- ja kehittämistehtävissä työskentelevistä henkilöistä. Jaoston johtokunta edustaa jäsenistöään. Johtokunta pitää säännöllisesti yhteyttä järjestämällä kokouksiaan pääsääntöisesti etäyhteyden avulla. Johtokunta käsittelee jäsenistöltään tulleita asioita ja pelastustoiminnan kentältä esiin nousseita ajankohtaisia tarpeita, tekee päätöksiä ja toimeenpanee käytännöntoimintaa toimivaltuuksiensa rajoissa sekä laatii esityksiä Palopäällystöliiton liittohallitukselle hyväksyttäväksi.

Turvallisuusympäristön muutos, pelastustoimen uudistuminen, pelastustoiminnan johtaminen ja johtamisen muutos ovat ajankohtaisia käsiteltäviä aiheita jaostossa. Tilannekuva ja tilannetietoisuus pelastustoiminnan päätöksenteon tukena, johtokeskus- ja tilannekeskustoiminta, etäjohtaminen ja tilannepaikan johtaminen, suuronnettomuusvalmius ‒ Pelastustoiminta-jaosto käsittelee päällystö- ja alipäällystötehtäviin liittyviä erittäin ajankohtaisia ja tulevaisuuteen suuntaavia asioita, joissa ammatillinen osaaminen, päätökset ja toimiva viranomaisyhteistyö ovat ratkaisevassa roolissa.

Pelastustoiminta-jaoston tavoitteena on tiivistää Palopäällystöliiton jaostojen välistä yhteistyötä lisäämällä vuorovaikutusta jäsenistön kesken sekä suunnittelemalla yhteisiä koulutus- ja seminaaritilaisuuksia tulevaisuudessa. Lisäämme toimialan päällystölle ja alipäällystölle kohdennettua viestintää Suomen Palopäällystöliiton ja jaoston toiminnasta ja roolista jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittämisessä sekä yhteistyöverkostona.

Pelastustoiminta-jaoston toiminnasta, omasta ammatillisesta kehittämisestä ja verkostoituneesta kollegoiden ja yhteistyötahojen välisestä vuorovaikutuksesta kiinnostuneiden kannattaa ottaa jaoston johtokunnan jäseniin yhteyttä. Pyrimme aktiivisesti lisäämään jäsenistömme määrää päällystö-, alipäällystö- ja näihin tehtäviin opiskelevien keskuudesta sekä hyödyntämään yhä paremmin kasvavaa ammattilaisten yhteistyöverkostoa. Tervetuloa mukaan kehittämään yhteistyössä hienoa toimialaa, omaa ammatillista osaamista ja jakamaan asiantuntijuuttasi sekä osaltamme edistämään yhteiskunnan ‒ meidän kaikkien turvallisuutta.

Hyvää kuluvan vuoden loppua ja menestyksekästä alkavaa vuotta 2018 meille kaikille.

Yhteistyöterveisin,

Ville Mensala

Pelastustoiminta-jaoston puheenjohtaja


Palaa otsikoihin