Vapaaehtoispalokuntatoiminta

14.3.2018 9.10

Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston ajankohtaiset asiat

Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaoston puheenjohtaja Ilkka Horelli avaa alkuvuoden 2018 ajankohtaisia asioita.

Neljän Feeniksin kilta perustettu

Palopäällystöliiton liittohallitus perusti viime syksynä Neljän Feeniksin Killan ja Kilta aloitti toimintansa 6.12.2017 Itsenäisen Suomen täyttäessä 100 vuotta. Killan tarkoituksena on koota yhteen sopimuspalokuntien päällikön, puheenjohtajan tai vastaavissa tehtävissä toimineita henkilöitä ja edistää osaltaan sopimuspalokuntaharrastuksen jatkumista. Kilta toimii yhdyssiteenä jo aktiivisen palokuntatoiminnan jättäneiden ja edelleen toiminnassa aktiivisesti olevien jäsentensä välillä sekä koota ja ylläpitää palokuntatoiminnan historiallisia perinteitä ja vaalia yhteisiä palokuntamuistoja.

Killan jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen Palopäällystöliiton jäsen. Jäseneksi hyväksyttävän tulee olla toiminut omalla palokuntaurallaan palokunnanpäällikkönä, palokuntayhdistyksen puheenjohtajana tai näitä vastaavassa tehtävässä. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka on suorittanut Palopäällystöliiton järjestämän sopimuspalopäällikkö-, teollisuuspalopäällikkö- tai palopäällikköseminaarin.

Lisätietoja killan toiminnasta: Pekka Sippola 

Palopäällystöpäivät Lahdessa 21.-24.3.2018

Palopäällystöliiton kevään ykköstapahtuma, Palopäällystöpäivät, lähestyvät jo vauhdilla. Palopäällystöpäivien lauantaipäivän ohjelma on suunnattu erityisesti sopimuspalokunnissa mukana oleville ja päivä on toteutettu yhteistyössä SSPL:n ja SPEK:n kanssa.

Sopimuspalopäällikköseminaarien kehittäminen

Järjestyksessään neljäs sopimuspalopäällikköseminaari päättyi viime syksynä ja seminaarilaisten joukko kasvoi jälleen 26 aktiivisella palokuntavaikuttajalla. Yleisesti seminaarit on koettu erinomaiseksi alustaksi tutustua palokuntalaisuuteen monesta eri näkökulmasta ja tarkastella sopimuspalokunnan ja sopimuspalokuntalaisten johtamista sekä verkostoitua sopimuspalokuntien välillä. Seminaarien osalta on kuitenkin jo pitkään puhuttu niiden kehittämisestä ja tätä työtä varten liittohallitus on asettanut työryhmän, johon kuuluvat Ilkka Horelli (puheenjohtaja), Pekka Tähtinen, Tommi Virtanen, Mika Gröndahl, Jaana Turunen, Silvio Hjelt, Mikko Nurmi, Jens Tegengren ja Tomi Timonen (sihteeri).

 


Palaa otsikoihin