Lausunnot

11.4.2017 12.58

Lausunto: Tieliikennelain uudistus

Ajoneuvojen hätävilkkujen käyttö on monissa Keski-Euroopan maissa ollut pakollista vaaratilanteiden yhteydessä. Tällä hetkellä Suomen tieliikennelaki ei salli niiden käyttöä, eikä muutosta näyttäisi olevan tulossa tieliikennelain uudistuksen yhteydessäkään. Suomen Palopäällystöliitto esittää, että tieliikennelain uudistuksen yhteydessä hätävilkkujen käyttö olisi sallittua tieliikenteen vaaratilanteissa myös liikkuvassa autossa. 

Ketjukolareiden tutkijalautakuntien raporteissa johtopäätöksinä ja suosituksina esitetään pääsääntöisesti kalliita teknisiä ratkaisuja, kuten mm. liikenteenohjausperäkärryjen hankintaa. Niistä ei ole kuitenkaan apua onnettomuuspaikkaa lähestyvän ajoneuvon varoittamiseksi, etenkään jonojen pitkittyessä. Ilmainen ja toimiva ratkaisu olisi hätävilkkujen käytön salliminen näissä tilanteissa. 

Esitämme siis, että uudistettavaan tieliikennelakiin kirjataan määräyksenä, että kun tieliikenteessä kuljettaja havaitsee edessään vaaratilanteen, edellä ajava hiljentää voimakkaasti, edessä tapahtuu onnettomuus tai kun tiellä on eläimiä, kuljettajan on välittömästi kytkettävä hätävilkut päälle; ja kun kuljettaja huomaa edellä ajavassa ajoneuvossa hätävilkkujen olevan päällä, kytkee tämä välittömästi myös oman ajoneuvonsa hätävilkut päälle. Vaaratilanteen selvittyä tai ohitettuaan onnettomuuspaikan hätävilkut kytketään välittömästi pois päältä.Palaa otsikoihin