Lausunnot

14.11.2017 14.00

Osallistu lausuntokierrokseen

Sisäministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen, joka koskee esityksiä eduskunnalle laeiksi pelastuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi etenkin pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia ja palosuojelurahastolakia. Lakimuutoksien taustalla on maakuntauudistus.


Pelastuslakiin on tarkoitus tehdä tarkennuksia, jotka koskevat mm.:

  • öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa
  • pelastustoimeen kuuluvan ulkomaille annettavan avun ja pelastustoimeen kuuluvan kansainvälisen avun vastaanottamista
  • paloilmoittimien aiheuttamista erheellisistä ilmoituksista perittäviä maksuja
  • pelastustoimen sivutoimisen henkilöstön ja sopimushenkilöstön koulutusta 
  • sekä väestönsuojien rakentamista. 

Pelastusopistosta annettuun lakiin tehtäisiin Pelastusopiston tehtäviin liittyviä tarkennuksia ja Palosuojelurahastolakiin tehtäisiin eräitä Palosuojelurahaston ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tarkennuksia.

Jäsen, anna kommenttisi 

Luonnoksesta on mahdollista antaa kommentteja 11.12.2017 asti, jonka jälkeen Palopäällystöliitto koostaa vastauksista yhteisen lausunnon. 

Lausuttava materiaali:2017_11_1 HE luonnos lausunnolle (pdf) (589.5 KB)

Lausuntoa koskevat kommentit pyydetään lähettämään sähköpostilla, toimisto@sppl.fi .Palaa otsikoihin