Lausunnot

14.11.2017 Osallistu lausuntokierrokseen

Sisäministeriö on lähettänyt hallituksen esitysluonnoksen, joka koskee esityksiä eduskunnalle laeiksi pelastuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi etenkin pelastuslakia, Pelastusopistosta annettua lakia ja palosuojelurahastolakia. Lakimuutoksien taustalla on maakuntauudistus.

Lue lisääEdelliset