Ajankohtaisia asioita

Nordisk studievecka för brandbefäl 2016

Som en del i det intensifierade samarbetet mellan de nordiska brandbefälsförbunden fortsätter den 2010 påbörjade nordiska studieveckan.

Den sjunde studiehelheten i ordningen ordnas detta år i Köpenhamn, Danmark , den 24.–28.10.2016.

Till studieveckan kan söka Brandbefälsförbundets medlemmar som är i underbefäls- eller befälstjänst. Som urvalskriterier är att personen har vilja att utveckla sitt eget kunnande samt att man innehar grundläggande kunskaper i "skandinaviska" språk, så att man kan följa programmet. Erfarenheter från tidigare studieveckor har visat att man klarar sig långt med skolsvenska och rätt inställning.

Brandbefälsförbundet står för resor från Hfors och tallbaka, inkvartering och måltider.

Ansökning

Intresserade ombeds skicka en fritt formulerad ansökan senast 26.9.2016 till Brandbefälsförbundet via e-post till camilla.volanen@sppl.fi. De valda meddelas senast 30.9.2016.

Erfarenheterna från veckan presenteras på överenskommet sätt.

Tilläggsinformation: Utbildningschef Camilla Volanen, 0440 340 112 eller camilla.volanen@sppl.fiPalaa otsikoihinExit-Tie turvaan banneri

Poutapilvi web design - P4