Ajankohtaisia asioita

6.4.2017 10.01

Palopäällystöbarometrissa peräänkuulutetaan yhdenmukaisuutta

Suomen Palopäällystöliitto järjestää pelastustoimen ammattilaisten suurimman vuosittaisen koulutustapahtuman, joka kokoaa noin 400 osallistujaa Helsingin Clarion-hotelliin 6.–8.4.2017. Tilaisuudessa julkistettavan Palopäällystöbarometrin mukaan tärkeintä sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettavassa pelastustoimen uudistuksessa on se, että koko Suomessa saa yhdenmukaista palvelua eikä palveluverkostoa karsita.

Suomen Palopäällystöliiton kyselyyn vastasi 218 henkilöä edustaen pelastustoimen päällystöä, asiantuntijoita ja muita ammattilaisia. 70 % vastaajista on vähintään 20 vuoden kokemus pelastusalalta. Kaksi kolmesta vastaajasta toimii pelastuslaitoksissa ja vajaa viidennes sopimus- ja vapaaehtoispalokunnissa. Vastauksia saatiin jokaiselta 22 pelastustoimen alueelta.

Keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi uudistushankkeessa nostettiin palveluiden yhdenmukaisuuden ja tasalaatuisuuden kehittäminen. Yhtenäisyydellä katsottiin kehitettävän mm. viranomaisyhteistyötä ja sopimuspalokuntatoimintaa. Hallinnollinen uudistaminen mahdollistaa asiantuntijatehtävien ja sitä kautta asiantuntijuuden kasvun. Myös sisäisten prosessien kuten henkilöstöpolitiikan yhdenmukaisuus koettiin tärkeäksi. Tällä voidaan kehittää myös henkilöjohtamista, työhyvinvointia ja -turvallisuutta.

Keskeisin asia, joka uudistuksessa tulee turvata, on palveluverkosto ja -kyky sekä operatiivinen valmius. Valtakunnallisen ohjauksen lisääntymisellä ei saa myöskään vaarantaa alueellisten erityispiirteiden ja paikallisuuden huomioimista. Uudistuksessa pitää myös muistaa työn ja toiminnan aatteellinen luonne eikä palokuntahenkeä saa menettää prosessissa. Pelastuslaitosten vahvuutena on pidetty laaja-alaisuutta ja palvelualttiutta. Niitä ei saa kadottaa.

Hallitusohjelman mukaan ”Pelastusalan kustannustehokkuutta ja urapolkuja kehitetään uudistamalla koulutusjärjestelmää”. Urapolkujen rakentamisen kannalta keskeistä on varhainen työurasuunnittelu. Monet Barometrin vastaajat olivat valmiita jopa rakentamaan pelastustoimen urapolkuja niin, ettei pelastustoiminnan tehtävissä voi jatkaa 45 tai 50 ikävuoden jälkeen.

Tärkeä osa urapolkujen rakentamista on koulutuksellinen yhteistyö niin muiden viranomaistahojen kuin OKM:n alaisen koulutuksen kanssa.  Myös tieteellisten opintopolkujen rakentamisella on merkittävä osa urapolkukokonaisuudessa. Pelastusopiston ja pelastuslaitosten välinen yhteistyö on työurien rakentamisen kivijalka. Niin sopimuspalokuntalaisten kuin päätoimisten pelastajien koulutuksen tulisi rakentua moduuleista, jolloin siihen on helpompi rakentaa erikoisosaamisen osakokonaisuuksia ja täydennyskoulutus työn ohessa on sujuvampaa.

Kyselyn tulokset julkistetaan Helsingin Clarion-hotellissa järjestettävien Palopäällystöpäivien yhteydessä. Päiviä voi seurata myös etänä striimausten kautta osoitteissa:


Lataa Palopäällystöbarometri 2016 tästä.


Lisätietoja Palopäällystöpäivistä ja kyselyn tuloksista antavat:


Ari Keijonen

toiminnanjohtaja

040 588 4112

ari.keijonen@sppl.fi

 

Sami Kerman

kehittämispäällikkö

040 549 2112

sami.kerman@sppl.fi


Palaa otsikoihinExit-Tie turvaan banneri

Poutapilvi web design - P4