Ajankohtaisia asioita

1.2.2016

Sähköturvallisuus pelastustoiminnassa

Sähköjärjestelmän toiminnan jatkuvuus ja häiriöttömyys on kaikkien yhteinen tavoite. Pelastustoimen henkilöstö joutuu pelastustyössä toimimaan sähköverkon läheisyydessä. Pelastustyötä tekevien on tunnistettava sähköstä aiheutuvat vaaratekijät ja toimittava yhteistyössä verkkoyhtiöiden kanssa riskien välttämiseksi.

Energiateollisuuden aloitteesta perustettiin työryhmä, jossa olivat edustettuina mm. Pelastusopisto, Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto. Lopputuotoksena valmistui animaatiovideoita sekä kolme verkkokurssia. Näitä voi hyödyntää päätoimisten osalta työvuorokoulutuksessa tai sopimuspalokunnan viikkoharjoituksissa joko yhteisesti kouluttajan johdolla tai sitten jokaisen itsenäisenä opiskeluna. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on vienyt materiaalin uuteen koulutusportaaliinsa sekä liittänyt siitä osia myös uuteen Pelastustoiminnan peruskurssiin.

SPEKin materiaaliin pääset tästä:

Palo- ja pelastusalan sähköturvallisuusPalaa otsikoihinExit-Tie turvaan banneri

Poutapilvi web design - P4