23.4.2018 10.07

JULKILAUSUMA 2018: Kasvatus-, opetus- ja koulutusalan kokonaisturvallisuutta parannettava nopeasti

Opetusalan turvallisuusfoorumi esittää kansallisen tason arviointikriteeristön laatimista päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden arviointiin.


Sisäisen turvallisuuden strategiassa on asetettu tavoitteeksi varhaiskasvatuksen sekä koulujen ja oppilaitosten turvallisuuskulttuurin edistäminen. Lisäksi tavoitteena on lasten ja nuorten sekä heidän kanssaan työskentelevien tahojen ja johdon turvallisuusosaamisen vahvistaminen ja tukeminen. Nämä on saatava nopeasti käytäntöön ja toteutus näkyväksi.

Opetusalan Turvallisuusfoorumi esittää, että tavoitteiden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi laaditaan kansallisen tason arviointikriteeristö päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten turvallisuuden arviointiin. Arviointikriteeristö on yksi tavoitteiden saavuttamisen keino. Sen avulla voidaan määritellä vaadittava turvallisuuden taso selkeästi.

Arviointikriteeristö toimii samalla myös kokonaisvaltaisen turvallisuustoiminnan ja turvallisuuskulttuurin arvioinnin auditointityökaluna. Systemaattisen arvioinnin avulla on mahdollisuus tukea ja vahvistaa turvallisuuskulttuuria ja turvallisuusosaamista sekä kriisinkestokykyä.

Arviointikriteeristö tukee strategisten päämäärien saavuttamista ja takaa oppimisympäristöjen kokonaisvaltaisen turvallisuuden tason kehittymisen laadukkaasti ja tasavertaisesti sijainnista riippumatta. Kriteeristön avulla arvioidulla kokonaisvaltaisella turvallisuuden tasolla tulee olla myös vahva yhteys kasvatus- ja koulutusalan rahoitusperusteisiin.

 Opetusalan turvallisuusfoorumin osallistujien puolesta

Matti Waitinen, Helsingin Pelastuskoulun rehtori, 050 364 5374
Tomi Timonen, Suomen Palopäällystöliiton koulutusjohtaja, 044 733 4112

Julkilausuman antoi 19.4.2018 neljästoista valtakunnallinen Opetusalan turvallisuusfoorumi, joka kokosi yhteen yli 120 opetus-, kasvatus- ja turvallisuusalan ammattilaista.

Turvallisuusfoorumin taustalla ovat Suomen Palopäällystöliitto, Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opettajien ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, SPEK-ryhmä ja TURVIS-verkosto.


Palaa otsikoihinYhteydenottopyyntö


Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.