26.11.2018 12.01

Luo turvallisuutta ja tule ehjänä kotiin

Koti on ihmisen tärkein paikka. Me Palopäällystöliitossa autamme työntekijöitä ja johtajia pääsemään turvallisesti kotiin.


Turvallisuuskoulutuspalvelumme ja organisaation toimintaympäristön mukaisesti räätälöitävät koulutusmoduulimme tarjoavat turvallisuutta koko työyhteisölle.

Riskienhallinnan perusteet -koulutuksessa osallistujat tutustuvat riskienhallinnan prosessin kulkuun ja sisältöihin. Vaaroilta voi suojautua järjestelmällisellä ja jatkuvalla riskienhallinnalla. 

Riskityöpajassa kartoitetaan organisaation riskejä, riskien vaikutusta organisaatiolle ja niiden taustalla olevia syitä. Riskejä voivat olla esimerkiksi organisaation työturvallisuuteen liittyvät vaaranpaikat, taloudellista toimintaa uhkaavat riskit tai toimintaan liittyvät ympäristöriskit. 

Jatkuvuudenhallinta ja varautuminen ovat organisaation kilpailukykytekijöitä ja elinehtoja. Ilman jatkuvuudenhallintaa organisaation toiminta voi keskeytyä pitkäaikaisesti aiheuttaen merkittäviä taloudellisia tappioita. Osallistujat perehtyvät keinoihin kehittää organisaation omaa jatkuvuudenhallintaa ja toipumista erilaisista häiriö- ja poikkeustilanteista.

Pelastussuunnitelmatyöpaja tarjoaa tarvittavat tiedot ja taidot omatoimisen varautumisen kehittämiseen ja pelastussuunnitelman laadintaan. Koulutus tarjoaa käytännön keinot jalkauttaa suunnitelma osaksi organisaation toimintakulttuuria.

Turvallisuuskävely on toiminnallinen oppimismuoto, jossa työntekijät tunnistavat itse aktiivisesti työympäristönsä riskejä. Turvallisuuskävely on osa turvallisuuskulttuurin rakentamista ja henkilöstön riskitietoisuuden kehittämistä.

Toiminta onnettomuustilanteessa -koulutuksessa läpikäydään asiakasorganisaation kannalta oleellisten onnettomuustyyppien erityispiirteitä ja niiden vaikutuksia. Osallistujat oppivat perustoimintamallin eri onnettomuustilanteissa.

Paloturvallisuus-moduuli tarkastelee asiakasorganisaation toimintaympäristön erityispiirteiden mukaisia tulipaloriskejä. Palon syntyyn ja kehittymiseen vaikuttavat useat eri tekijät, esimerkiksi vioittunut laite tai ihmisen oma toiminta.

Poistumisturvallisuuskoulutuksessa käydään läpi poistumistilanteita ja niissä huomioitavia seikkoja. Koulutusmoduulissa vahvistetaan henkilöstön toimintatapoja ja rohkeutta.

Alkusammutuskoulutus vahvistaa organisaationne henkilöstön kykyä toimia tulipalotilanteissa.
Alkusammuttaminen on onnettomuustilanteessa keskeinen taito, jolla kuka tahansa voi estää tai rajoittaa palovahinkoja – ja pelastaa jopa ihmishenkiä, lemmikkejä unohtamatta. 

Sisälle suojaan -koulutus vahvistaa henkilöstön turvallisia toimintatapoja ja rohkeutta aktiiviseen toimintaan sisälle suojautumista edellyttävissä tilanteissa.

Uhka- ja väkivaltatilanne -koulutus avaa keinoja parantaa työturvallisuutta töissä ja tilanteissa, joissa ilmenee väkivaltaa tai sen uhkaa. 

Kiitos, että harkitset meitä koulutusyhteistyöhön kumppaniksi. Otathan yhteyttä ja räätälöidään juuri teille sopiva kokonaisuus! 

Lue lisää moduuleista tai ota yhteyttä allaolevan lomakkeen kautta. 

Lisätietoa: 

Camilla Volanen, koulutuspäällikkö
camilla.volanen[at]sppl.fi, +358 44 733 2112

#luoturvallisuutta #ehjänäkotiin

Suosittelijamme kertomaa

”Valitsimme paloturvallisuuden edistämisen kumppaniksi ylläpitämissämme kiinteistöissä Suomen Palopäällystöliiton, koska olimme vakuuttuneita siitä, että saamme laajan ammattitaidon käyttöömme ja asiat viedään toteutukseen tehokkaasti. Olemme saaneet mutkatonta palvelua koko ostoprosessin ajan tilauksesta laskutukseen. Toimijat kiinteistöissämme ovat erittäin tyytyväisiä tehtyyn työhön ja turvallisuustaso on noussut epävarmasta turvallisuudentunteesta hyvin turvalliseksi ja valveutuneeksi.” Ilkka Taivassalo, ylläpitopäällikkö, Colliers International Finland


ehjana_kotiin_linkedin_v2


Palaa otsikoihinYhteydenottopyyntö


Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.