17.4.2018 18.30

Opetusalan turvallisuuspalkinto 2018 on myönnetty

Opetusalan turvallisuuspalkinnon 2018 saajaksi on valittu toisen asteen ammatillisten oppilaitosten TURVIS-verkosto. Opetusalan turvallisuuspalkinto luovutettiin tiistaina 17.4.2018 Opetusalan turvallisuusfoorumissa Helsingissä.

Vuonna 2015 perustettu valtakunnallinen TURVIS-verkosto tähtää turvallisen, terveellisen ja hyvinvoivan oppimisympäristön kehittämiseen. Verkostossa on jäseninä 58 toisen asteen koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys (AMKE) Ry:n kanssa.

TURVIS-verkoston tavoitteina ovat oppilaitosturvallisuuden hyvien käytänteiden jakaminen ja tiedonvaihto, turvallisuusasioiden ajankohtainen seuraaminen yhdessä sekä turvallisuustyön käytännön uudet yhteistyömahdollisuudet. Verkosto mahdollistaa asiantuntijuuden ja osaamisen jakamisen, toisilta oppimisen sekä kollegiaalisen tuen oppilaitosturvallisuuden kehittämistyöhön ja uusiin turvallisuushaasteisiin. TURVIS-verkoston tavoitteena on ollut saada aikaan keskustelua oppilaitosten kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta.

Verkosto laajenee jatkuvasti kehittäen sidosryhmäyhteistyötä verkostojen, viranomaisten ja turvallisuusalan ammattilaisten kanssa.

Tiiviissä yhteistyössä ovat mukana muun muassa pelastustoimi ja poliisi, joilla on omat edustajansa verkostossa.

Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnot myönnetty kolmelle

Tapahtumassa palkittiin myös Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinnoilla lehtori Minna Mari Virtanen Sataedusta, turvallisuusasiantuntija Timo Varpula Vantaalta ja Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja oppilaitosturvallisuudesta.

Minna Mari Virtanen on osoittanut vuosien saatossa erityistä kiinnostuneisuutta oppilaitosten turvallisuuteen ja tehnyt merkittävää turvallisuuden kehittämistä työtä TURVIS-verkostossa sekä omassa työpaikassaan Sataedussa. Minna Marin panostuksella on merkittävä rooli TURVIS-verkoston laajan jäsenverkoston kokoamisessa ja tapahtumien järjestämisessä. Minna Mari on rohkea ja ennakkoluuloton uusien asioiden kokeilija sekä erinomainen verkostoituja.

Timo Varpula työskentelee Vantaan kaupungin sivistystoimen turvallisuusasiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa yksiköiden turvallisuuden kartoittaminen, kouluttaminen ja toimintaohjeiden laadintaa ongelmatilanteiden varalle. Turvallisuuden lisääminen kouluissa tarkoittaa Timolle ennen kaikkea varautumista, asenteita ja välittämistä.

Laurea-ammattikorkeakoulun varhaiskasvatuksen, oppilaitosten sekä korkeakoulujen turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan teemassa toteutettu sähköinen turvallisuusopassarja on syntynyt arjen turvallisuustyön koetuista haasteista ja tutkituista tarpeista. Oppaiden kautta voidaan myös yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kannustaa ja vaikuttaa suomalaisen varhaiskasvatuksen, oppilaitosten ja korkeakoulujen arjen turvallisuusjohtamisen kehittämiseen jakamalla parhaita käytäntöjä.

Palkinnot luovutettiin valtakunnallisessa Opetusalan turvallisuusfoorumissa, johon kokoontui lähes 120 opetusalan turvallisuudesta kiinnostunutta. Vuodesta 2005 jaetun opetusalan turvallisuustoiminnan edistämiseksi perustetun palkinnon taustalla ovat Opetushallitus, aluehallintovirastot, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Rehtorit ry, Kuntaliitto, Pelastusopisto, Helsingin pelastuskoulu, Suomen Palopäällystöliitto ja SPEK-ryhmä.

Lisätiedot:

Koulutusjohtaja Tomi Timonen palkintolautakunnan sihteeri Suomen Palopäällystöliitto 044 733 4112
Rehtori Matti Waitinen palkintolautakunnan puheenjohtaja Helsingin pelastuskoulu 050 364 5374 


Palaa otsikoihinYhteydenottopyyntö


Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.