11.12.2018 12.00

Palopäällystöliiton kunniajäseneksi on valittu Kari Lehtokangas

70-vuotisjuhlavuottaan viettävä Kari Lehtokangas sai Suomen Palopäällystöliiton jouluseminaarissa tiistaina 11.12.2018 liiton kunniajäsenyyden.

Kunniajäsenyyden perusteluna ovat Kari Lehtokankaan lukuisat aikaansaannokset pitkällä uralla. Lehtokangas tunnetaan sovittelevana ja rakentavana ilmapiirin luojana pelastusalan keskusteluissa.

Kari Lehtokangas liittyi Palopäällystöliiton jäseneksi helmikuussa 1974. Lehtokangas toimi liiton puheenjohtajana vuosina 2002–2006, jolloin pelastustoimi oli historiansa merkittävimmässä murroksessa siirryttäessä kunnallisesta alueelliseen pelastustoimeen. Puheenjohtajuutta edeltäneet liiton toiminnalliset ja taloudelliset haasteet saatiin Lehtokankaan johdolla ratkaistua. Lehtokankaalla on ollut valtakunnallisia luottamustehtäviä myös Suomen Punaisessa Ristissä.

– Lehtokangas on kehittänyt pelastustoimea ja siihen liittyvää imagoa erittäin positiivisella otteella. Hän on äärimmäisen pitkällä urallaan ollut yksi positiivisimpia alan vaikuttajia, joita olen tavannut, toteaa Palopäällystöliiton toiminnanjohtaja Ari Keijonen.

Lehtokankaan valinnan jälkeen Palopäällystöliitolla on kunniapuheenjohtajan lisäksi kuusi kunniajäsentä.

Kari Lehtokangas 
 • liittyi Palopäällystöliiton jäseneksi 27.2.1974
 • aloitti työskentelyn pelastustoimessa Helsingin kaupungin palolaitoksella 17.1.1972 (hallinto-osaston toimistopäällikkö, talouspäällikkö, hallintopäällikkö)
 • työskenteli Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja 1997–2012
 • Palopäällystöliiton puheenjohtaja vuosina 2002­–2006, 1. varapuheenjohtaja vuonna 2001
 • liiton korkein ansiomerkki, suurristi nro 5, 4.11.20111
 • useita luottamustehtäviä uran varrella kunnallishallinnossa sekä keskusjärjestöissä palo- ja pelastustoimen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä
 • opettanut Valtion palo-opistossa ja Helsingin kaupungin palolaitoksen koulutuskeskuksessa (palo- ja pelastuslainsäädäntöön, hallintoon ja taloushallintoon liittyvät asiat)
 • lukuisia julkaisuja ja artikkeleita alan lehdissä
Palopäällystöliiton kunniajäsenyys
 • Liittokokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi liittohallituksen esityksestä erittäin ansioituneen liiton jäsenen sekä kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen merkittävällä tavalla on työskennellyt liiton toiminnan tai pelastus- ja turvallisuusalan tukemiseksi.
 • Palopäällystöliiton rivijäsenyydelle on erityisiä edellytyksiä, jolloin kunniajäsenen edellytetään erityisellä ja poikkeuksellisen ansiokkaalla toiminnallaan erottuneen tästä joukosta edelleen. On huomattava, että historiansa aikana liitolla on ollut huomattavan vähän kunniajäseniä.
 • Kunniajäsenten määrä pidetään varsin pienenä, yläraja on kymmenen. Sääntöjen sanamuotoa noudattaen kunniajäseneksi voidaan kutsua myös liiton ulkopuolinen henkilö, jonka katsotaan täyttävän kunniajäsenyyden kriteerit.

Palaa otsikoihinYhteydenottopyyntö


Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.