12.1.2018 13.00

Pelastusala arvioi omaa toimintaansa – pyytää kansalaisilta apua

Arvot ovat pelastusalan toiminnan ja palvelujen ydin. Vuonna 2017 alkanut arvohanke tarkastelee, miten arvot ovat kestäneet aikaa ja onko niiden toteuttamiseen sitouduttu. Pelastusalan arvopohja ”Turvallisuus on yhteinen asiamme – inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” muodostettiin laajalla valtakunnallisella yhteistyöllä vuonna 2007. Toimialan arvoista on erityisen tärkeä käydä keskustelua nyt, kun pelastustoimen järjestelmää ja lainsäädäntöä uudistetaan.


Toimialan sisällä toteutetun kyselyn jälkeen, haluamme kysyä erityisesti alan ulkopuolisilta käsityksiä pelastusalasta ja sen toiminnasta. Tarkoituksena on kartoittaa miten kansalaisten ja pelastusalan näkemykset vastaavat toisiaan. Vastaukset luovat pohjaa toiminnan kehittämiselle ja itsearvioinnille.

Otakantaa.fi-palvelussa voit vastata kyselyyn 7.2.2018 asti. 

Kyselyyn pääset tästä: Pelastusalan arvot – kansalaisten käsityksiä pelastusalasta ja sen toiminnasta

Palosuojelurahaston rahoittaman hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa Suomen Palopäällystöliitto ja ohjauksesta hankeryhmä. Hankeryhmään kuuluvat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Pelastusjohtajien yhdistys, Pelastusopisto, Pelastusopiston Oppilasyhdistys, sisäministeriön pelastusosasto, Suomen Palomiesliitto SPAL, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ja Suomen Sopimuspalokuntien liitto.

Pelastusalan arvot

Palaa otsikoihin