4.12.2017 15.34

Sähköinen tulityölupa tuotantovaiheeseen

Palopäällystöliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö kehittävät yhteistyössä Systems Garden Oy:n kanssa sähköistä tulityölupasovellusta. Kehitystyön tarkoituksena on modernisoida tulityölupaprosessia tavalla joka kehittää tulityölupien riskienhallinnallista prosessia sekä helpottaa työlupien laadintaa ja hallintaa.

Kuva1

Sähköinen tulityölupa täytetään mobiilialustalle. Tällöin sisältö on välittömästi jaettavissa tulityöprosessin eri tahoille, niin tekstiviestillä  kuin sähköpostilla. Sovellus mahdollistaa myös kuvien ottamisen ja niiden liittämisen tulityölupaan, jolloin työkohdetta ja siihen tehtäviä suojauksia voidaan dokumentoida myös kuvallisesti. Palvelua voi täydentää sähköisellä Tulsu Tulityösuunnitelma -työkalulla, joka huomioi automaattisesti yrityksen tulityösuunnitelmassa määritellyt käytännöt koskien esimerkiksi luvan myöntäjiä ja vaadittua alkusammutuskalustoa.

Sovellus on edennyt tuotantovaiheeseen. Ensimmäiset versiot ovat olleet Palopäällystöliiton ja SPEK:n koekäytössä, ja ensimmäiset kehitysehdotukset ovat tällä hetkellä Systems Gardenin käsittelyssä. Seuraavan testikierroksen yhteydessä Tulityötoimikunta pääsee kokeilemaan sovelluksen käyttöä ja antamaan oman näkemyksensä mahdollisista kehitystarpeista. Lopullisessa testivaiheessa sovellusta pääsevät käyttämään itse tulityöntekijät, jotta sovelluksen käytettävyydestä saadaan käyttäjäkokemuksia tuotteen loppukäyttäjältä. Sovellus julkaistaan vuoden 2017 loppuun mennessä, mutta sovellukseen on mahdollista tutustua jo etukäteen osoitteessa www.tulityolupa.fi.


Mikko Poutala

Koulutuspäällikkö


Palaa otsikoihin