Asiantuntijaelimet

Palopäällystöliiton nimeämiä asiantuntijaedustajia toimii mm. seuraavissa toimielimissä:

  • Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (FSB)
  • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) hallitus
  • Palo- ja pelastustieto ry:n hallitus
  • Palosuojelurahaston johtokunta
  • Pelastusopiston neuvottelukunta
  • CTIF:n kansallinen komitea
  • FEU
  • Vuoden palomies -toimikunta
  • Turvallisuustekniikan neuvottelukunta
  • Palosuojelun Edistämissäätiön hallitus
  • Palotutkimusraati, kehittämistyö
  • Pelastustoimen neuvottelukunta

Palopäällystöliiton nimeämiä asiantuntijaedustajia toimi mm. seuraavissa ulkoisissa projekteissa:

  • CTIF: Fire Prevention Commision
  • Sisäaministeriö/pelastusosasto: Tuhopolttojen torjunnan yhteistyöryhmä
  • Sisäministeriö/pelastusosasto: Oppimateriaali ja tutkimus -työryhmä
  • Sisäministeriö/pelastusosasto: 112-päivän työryhmä
  • Sisäministeriö/pelastusosasto: Koululaisten turvallisuuskampanja Nou Hätä!
  • Sisäministeriö/pelastusosasto: Kehittämishankkeen yhteistyöryhmä
  • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö: Tulityötoimikunta
  • Suomen standardisoimisliitto: Palotekninen komitea TK 108
  • Sisäministeriö/pelastusosasto: Pelastustoimen koulutuksen järjestelyjä selvittävä työryhmä
  • Sisäministeriö/pelastusosasto: Palonsyyntutkimuksen kehittämishanke

Palopäällystöliiton nimeäminä eri osa-alueiden kehittämiseen tähtäävinä toimieliminä ovat toimineet mm.:

  • Kilpailulautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia Palokuntien SM-kilpailuiden jatkuvuudesta ja kehittämisestä.

  • Koulutusvaliokunta, jonka tehtävänä on ohjata ja koordinoida liiton koulutustoimintaa

  • Pelastusalan tieliikennepelastamisen toimikunta, jonka tarkoitus on kehittää ja tukea liiton sekä koko pelastusalan tieliikennepelastamiseen liittyvää asiantuntijatoimintaa.

  • Ruotsinkielisen ja pohjoismaisen toiminnan työryhmän tehtävänä on tukea ja laajentaa ruotsin kielen asemaa Palopäällystöliitossa. Lisäksi työryhmän odotetaan pitävän yhteyttä ruotsinkielisiin kuntiin, yhteistyötahoihin ja muihin Pohjoismaihin sekä muut tarkoituksenmukaiset toiminnot.

  • Turvallisuuspoliittinen valiokunta, jonka tehtävä on seurata ja osallistua turvallisuuspoliittiseen keskusteluun sekä vaikuttaa siihen.

  • Vesisukellustoimikunta, jonka tavoitteena on kohottaa ja edistää palokuntien pintapelastus- ja vesisukellustoimintaa.Poutapilvi web design - P4