Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunta toimii Suomen Palopäällystöliitton alaisena asiantuntijaelimenä. Valiokunnan tarkoitus on kehittää, ohjata, suunnitella ja koordinoida liiton koulutustoimintaa.

Liiton jokainen jaosto nimeää koulutusvaliokuntaan yhden edustajan. Lisäksi liittohallitus voi halutessaan nimetä keskuudestaan yhden edustajan valiokuntaan. Edelleen koulutusvaliokuntaan voidaan kutsua muiden pelastusalalla koulutustoimintaan osallistuvien yhteistyötahojen (esim. SM, Pelastusopisto, pelastuslaitokset, muut pelastusalan järjestöt) edustajia.


Koulutusvaliokunta

  • osaltaan kehittää, ohjaa ja koordinoi liiton koulutustoimintaa liittohallituksen hyväksymien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti ottaen huomioon jäsenistön ja yhteistyötahojen tarpeet
  • osallistuu vuotuisen liiton koulutussuunnitelman ja koulutustilaisuuksien suunnitteluun
  • suunnittelee ja valmistelee Palopäällystöpäivien ja Syysopintopäivien ohjelman sekä osallistuu näiden tilaisuuksien toteuttamiseen mahdollisuuksien mukaan
  • osaltaan edistää ja kehittää liiton kansainvälistä toimintaa
  • osaltaan suunnittelee ja toteuttaa liiton tiedotus-, turvallisuusviestintä- ja markkinointitoimintaa
  • seuraa kiinteästi suunnitellun koulutuksen toteutumista niin, että asetetut tavoitteet toteutuvat
  • edistää osaltaan yhteistyötahojen välistä vuorovaikutusta
  • hoitaa muita liittohallituksen sille osoittamia koulutustoimintaan ja siihen läheisesti liittyviä tehtäviä.

Koulutusvaliokunta 2014 - 2016

Pj. pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen, hallinto- ja tukipalvelut -jaosto

Varapj. koulutuspäällikkö Petri Nenonen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Koulutusjohtaja Pekka Rantala, Pelastusopisto

Pelastusylitarkastaja Mirva Kahlos, sisäministeriön pelastusosasto

Koulutuspäällikkö Markku Savolainen, Vapaaehtoispalokuntatoiminta-jaosto

Myyntijohtaja Matti Helkamo, Yritysturvallisuus-jaosto

Palopäällikkö Juha Saario, Pelastustoiminta-jaosto

Rehtori Matti Waitinen, Riskienhallinta-jaosto

Viestintäpäällikkö Katja Ahola, Varautuminen ja väestönsuojelu -jaosto


Poutapilvi web design - P4