Pelastusalan henkisen työsuojelun toimikunta

Pelastusalan henkisen työsuojelun toimikunta toimii Suomen Palopäällystöliitton alaisena asiantuntijaelimenä. Toimikunta on perustettu liittohallituksen päätöksellä kehittämään ja tukemaan liiton sekä koko pelastusalan henkiseen työsuojeluun liittyvää asiantuntijatoimintaa.

Liittohallitus nimeää toimikunnan, ja siihen kuuluu 4–6 jäsentä. Lisäksi liittohallitus voi halutessaan nimetä keskuudestaan yhden edustajan toimikuntaan. 

Jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on kerrallaan erovuorossa.


Toimikunta

  • kehittää ja tukee liiton sekä koko pelastusalan henkiseen työsuojeluun, mukaan lukien defusing ja debriefing, liittyvää valtakunnallista asiantuntijatoimintaa liittohallituksen hyväksymien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti ottaen huomioon jäsenistön, alan ja yhteistyötahojen tarpeet
  • seuraa ja arvioi yleistä yhteiskunnallista keskustelua sekä valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehityssuuntia
  • seuraa ja arvioi henkisen työsuojelun kokonaistilaa pelastusalalla
  • tukee liiton johtoa liiton toimintalinjojen muodostamisessa
  • toimii liiton henkisen työsuojelun edustajana ja asiantuntijana
  • pitää yhteyttä keskeisiin sidosryhmiin
  • suunnittelee ja tukee osaltaan liiton toimintaan liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Toimikunnan jäsenet ja toimikaudet

Pj. yliopettaja Salla Tikkanen, KM, psykoterapeutti, sairaanhoitaja, työnohjaaja STOry, Pelastusopisto, 2017-2018

Yrittäjä Tuula Mattila, kuntoutuksen ohjaaja AMK, toimintaterapeutti, työnohjaaja STOry, Uudet Tuumat, 2016-2017

Palomies-ensihoitaja Saku Sutelainen, sairaanhoitaja AMK, pelastaja, työnohjaaja, kriisityöntekijä, Helsingin kaupungin pelastuslaitos 2016-2017

Palomestari Jarno Majaniemi, insinööri AMK palopäällystö, sairaanhoitaja, pelastaja, Pirkanmaan pelastuslaitos, 2017-2018

Palopäällikkö Juha Rajala, insinööri AMK palopäällystö, defusing-ohjaaja, palomies, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, 2017-2018


Poutapilvi web design - P4