Pelastusalan tieliikennepelastamisen toimikunta

Pelastusalan tieliikennepelastamisen toimikunta toimii Suomen Palopäällystöliiton alaisena asiantuntijaelimenä. Toimikunta on perustettu kehittämään ja tukemaan liiton sekä koko pelastusalan tieliikennepelastamiseen liittyvää asiantuntijatoimintaa.

Liittohallitus nimeää toimikunnan, ja siihen kuuluu 4–6 jäsentä. Lisäksi liittohallitus voi halutessaan nimetä keskuudestaan yhden edustajan toimikuntaan. 

Jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on kerrallaan erovuorossa.

Toimikunta

  • kehittää ja tukee liiton sekä koko pelastusalan tieliikennepelastamiseen liittyvää valtakunnallista asiantuntijatoimintaa liittohallituksen hyväksymien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti ottaen huomioon jäsenistön, alan ja yhteistyötahojen tarpeet
  • seuraa ja arvioi yleistä yhteiskunnallista keskustelua sekä valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehityssuuntia
  • seuraa ja arvioi tieliikennepelastamisen kokonaistilaa pelastusalalla
  • tukee liiton johtoa liiton toimintalinjojen muodostamisessa
  • toimii liiton tieliikennepelastamisen edustajana ja asiantuntijana
  • pitää yhteyttä keskeisiin sidosryhmiin
  • suunnittelee ja tukee osaltaan liiton toimintaan liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa.


Toimikunnan jäsenet ja toimikaudet

Tommi Luhtaniemi, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (puheenjohtaja), 2017-18

Mikko Saastamoinen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos (jäsen), 2017-18

Kari Nurminen, Helsingin pelastuslaitos (jäsen), 2017-18

Ari Tuulenkari, Jokilaaksojen pelastuslaitos (jäsen), 2017-18

Markku Haikonen, Metropolia-ammattikorkeakoulu (asiantuntijajäsen), 2017-18

Rami Ruuska, sisäministeriön pelastusosasto (asiantuntijajäsen), 2017-18

Kirmo Savolainen, Pelastusopisto (asiantuntijajäsen), 2017-18Poutapilvi web design - P4