Turvallisuuspoliittinen valiokunta

Turvallisuuspoliittinen valiokunta toimii Suomen Palopäällystöliiton alaisena asiantuntijaelimenä. Valiokunta on perustettu liittohallituksen päätöksellä ohjaamaan, suunnittelemaan ja koordinoimaan liiton turvallisuuspoliittista asiantuntijatoimintaa.

Liittohallitus nimeää valiokunnan, ja siihen kuuluu 4 - 6 jäsentä. Lisäksi liittohallitus voi halutessaan nimetä keskuudestaan yhden edustajan valiokuntaan.

Jäsenet nimetään kahdeksi vuodeksi siten, että puolet on kerrallaan erovuorossa.

Valiokunta

  • kehittää, ohjaa ja koordinoi liiton turvallisuuspoliittista toimintaa liittohallituksen hyväksymien tavoitteiden ja resurssien mukaisesti ottaen huomioon jäsenistön ja yhteistyötahojen tarpeet
  • seuraa ja arvioi yhteiskunnan tulevaisuustutkimuksen tuloksia
  • seuraa ja arvioi yleistä yhteiskunnallista turvallisuuskehitystä ja kansallista turvallisuuspoliittista keskustelua
  • tukee liiton johtoa liiton toimintalinjojen muodostamisessa
  • toimii liiton turvallisuuspolitiikan edustajana ja asiantuntijana
  • pitää yhteyttä keskeisiin sidosryhmiin
  • suunnittelee ja toteuttaa osaltaan liiton toimintaan liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa.Poutapilvi web design - P4