Pelastustoimi 2019 -kysely


Alkuvuodesta 2016 Palopäällystöliitto toteutti Pelastustoimi 2019 -kyselyn, jossa kartoitettiin jäsenistön käsityksiä pelastustoimesta, sen muutoksista ja toimintaympäristöstä. Kysely oli vastaajamäärällä mitaten liiton lähivuosien onnistunein, ja sitä hyödynnettiin laajalti paitsi liitossa myös sen yhteistyötahoilla.

Pelastustoimi 2019 -analyysi (pdf) (1.7 MB)

Järjestämislaki-kysely

Loppuvuonna 2016 liitto toteutti pelastustoimen järjestämislakiin liittyvän jäsenkyselyn.


Kysely pelastustoimen järjestämislaista 10_2016 (pdf) (1 MB)

Palopäällystöbarometri 2013

Järjestyksessä toisen Palopäällystöbarometrin, jossa kartoitettiin niin ikään jäsenistön käsityksiä toimialasta ja sen tilasta.

Palopäällystöbarometri2013 (pdf) (1.9 MB)