Exit – Tie turvaan! -poistumisturvallisuusvideo

Suomen Palopäällystöliitto on julkaissut Exit – Tie turvaan! -poistumisturvallisuusvideon, jonka avulla on mahdollista opetella poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä ja oikeita toimintamalleja erilaisissa asuinympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video on maksuton, ja se on julkisesti saatavilla YouTube-videopalvelusta. Video on jaettu eri osioihin, joita ovat muun muassa poistumisturvallisuus omakotitaloissa, kerrostaloissa, ravintoloissa sekä kauppakeskuksissa. Videota kannattaa hyödyntää myös koulutuskäytössä.

Exit – tie turvaan -videon avulla voidaan helposti lisätä tutkimukseen, kokemukseen, asiantuntijuuteen ja määräyksiin perustuvaa tietoa poistumisturvallisuudesta. Poistumisturvallisuustietouden lisääntyessä yhteisöt ja yksityiset ihmiset oppivat kiinnittämään paremmin huomiota poistumisjärjestelyihin ja turvallisuuteen kotona ja töissä sekä julkisissa rakennuksissa ja kokoontumistiloissa. Suomen Palopäällystöliitto on tuottanut materiaalin usean turvallisuusalan toimijan kanssa.

Exit – Tie turvaan -poistumisturvallisuusvideon esite:
Exit-Tie turvaan esite 2014 (pdf) (337.4 KB)

Poutapilvi web design - P4