Palopäällystöliiton saamat lausuntopyynnöt

Lausuntopyynnöt

Ehdotus painelaitteista annettavista valtioneuvoston asetuksista (pdf) (137.3 KB)

Valmiit lausunnot

Lausunto, SPPL, Kansallinen CBRNE-strategia, 170919 (pdf) (220.3 KB)

Lausunto SPPL, Maakuntauudistuksen täytäntöönpano (pdf) (58.7 KB)

Pelastuslain muuttaminen, nuohous, lausunto SPPL 170613 (pdf) (181.2 KB)

Kommenttilomake SFS 3357 Palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto (pdf) (26.8 KB)

     Kommenttilomake SFS 3357 Palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto (pdf) (26.8 KB)

TENK-asetus, 170410 (pdf) (257 KB)

      Tieliikennelain uudistus, 170411 (pdf) (168.2 KB)

      Valvonnan käsikirja, 170331 (pdf) (280.5 KB)

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 170210 (pdf) (287.5 KB)

Pelastuslaitosten sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön koulutusjärjestelmäm kehittäminen (pdf) (99.3 KB)

      SMDno-2016-1631, Pelastustoimen virkapuku-ohje, lausunto SPPL, 161109 (pdf) (287.2 KB)

Painelaiteasetukset, lausunto SPPL 161031 (pdf) (158.5 KB)

Pelastusopistoasetus, lausunto SPPL, 16.10.2016 (pdf) (351.5 KB)

Pelastustoimen järjestämislaki, lausunto SPPL (pdf) (689.9 KB)

Pelastusopistosta annetun lain ja Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain muuttaminen (pdf) (455.8 KB)

Sosiaalihuollon toimintayksiköiden ja kotiin annettavien palvelujen turvallisuuden ohjeistus (pdf) (441.7 KB)

Kansallinen standardiehdotus SFS 3350 (pdf) (99.7 KB)

Pelastustoimen tutkimuslinjaukset PETU10+, lausunto SPPL 160510 (pdf) (405.1 KB)

Pelastusopiston OE-opetus, 160420 (pdf) (781.2 KB)

Pelastustoimen strategia 2025, lausunto SPPL 160426 (pdf) (317.9 KB)

Täydennys_SMDno-2014-1619 Lausunto Suomen Palopäällystöliitto 16032 (pdf) (352.9 KB)

Pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan päällystökoulutuksen siirtäminen (pdf) (728.8 KB)

Opastava liite C, Suomen Palopäällystöliitto, 160317 (pdf) (395.8 KB)

Kv-avun antaminen ja vastaanottaminen, SMDno-2016-156 (pdf) (153.8 KB)

Ulkoisen pelastussuunnitelman laatimisohje, lausunto SPPL (pdf) (333.7 KB)

Painelaitelaki, lausunto SPPL 160118 (pdf) (268.7 KB)

SPPL-lausunto, markkinavalvontalaki, 151210 (pdf) (230.3 KB)

SPPL-lausunto, prEN 16925 Fixed firefighting systems, 151210 (pdf) (243.5 KB)

SPPL-lausunto, laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta, 151210 (pdf) (313.8 KB)

SPPL-lausunto, ilmoitettuja laitoksia koskien, 151218 (pdf) (214.2 KB)

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus (pdf) (317 KB)

SPPL-lausunto, ympäristösuojelulain muuttaminen, 150814 (pdf) (239.7 KB)

SPPL-lausunto Sisäisen turvallisuuden rahasto 150818 (pdf) (238.2 KB)

Lausunto SPPL 150624, Ohje pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä (pdf) (307.8 KB)

Hankintalain kokonaisuudistus (pdf) (402.4 KB)

Lausunto SPPL, Turvallinen asuminen (pdf) (332.1 KB)

Pyrotekniset tuotteet, lausunto SPPL, 150327 (pdf) (218 KB)


Poutapilvi web design - P4