Hallinto- ja tukipalvelut -jaoston jaostokokous

2.11.2018 14.00

Perustiedot
Koulutuspaikka
Suomen Palopäällystöliitto, Helsinki
Lisätietoja
toimisto@sppl.fi
Luokitus
Järjestötoiminta
Kuvaus

Suomen Palopäällystöliitto - Finlands Brandsbefelsförbund ry:n hallinto- ja tukipalvelut -jaoston sääntömääräinen jaostokokous on tarkoitettu kaikille jaoston jäsenille, joten tervetuloa vaikuttamaan mm. jaoston johtokunnan henkilövalintoihin.

Liiton sääntöjen 13 §:n mukaan;

Jaostokokouksissa jaostot valitsevat kukin oman johtokuntansa, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 4 jäsentä sekä ensimmäinen ja toinen varajäsen. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Johtokunnan puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi kestää jaostokokouksen päättymisestä kolmen vuoden päästä pidettävän jaostokokouksen päättymiseen. Jäsenistä varajäsenet mukaan lukien kaksi eroaa vuosittain. Ensimmäisen ja toisen kerran erovuoroisuus ratkaistaan arvalla. Henkilö voi toimia kussakin luottamustoimessa korkeintaan kaksi perättäistä, täyttä kolmivuotiskautta. Erovuoroisten tilalle tulee valita uudet jäsenet siten, että johtokunnan jäsenistö koostuu maantieteellisin tai muiden yhteisesti sovittujen perustein tasapuolisesti.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai milloin vähintään 2 johtokunnan jäsentä sitä häneltä pyytää.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 2 jäsentä on kokouksessa läsnä.


Tallenna kalenteritiedosto