Henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutus

Järjestämme pelastutoimen henkilöstölle räätälöityä täydennyskoulutusta ajankohtaisista aiheista. Koulutukset toteutetaan sovittuna ajankohtana tilaajan osoittamissa tiloissa. Kouluttajina toimivat koulutettavien asioiden parhaat asiantuntijat jäsenistön ja sidosryhmien parista. 

Kunkin koulutuksen linkistä näet lisätietoja muun muassa koulutusten toteutuksesta, kustannuksista sekä kohderyhmistä. 

Lisätietoja henkilöstökoulutuksista antavat Palopäällystöliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen, 044 733 4112 ja koulutuspäällikkö Pasi Uurasmaa 040 560 2112 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@sppl.fi.


 
 

Väkivalta- ja uhkatilannekoulutus pelastus- ja ensihoitoalan henkilöstölle

20.2. - 31.12.2018

Perustiedot
Koulutuspaikka
Tilaajan osoittamissa tiloissa, Avoin
Lisätietoja
tomi.timonen@sppl.fi
Luokitus
Pelastushenkilöstön koulutus
Kuvaus

Väkivallan uhkatilanteet ovat valitettavasti tulleet osaksi auttaja-ammattien arkipäivää. Lisääntyneet työntekijöihin kohdistuneet väkivallanteot sekä väkivallalla uhkaaminen ovat luoneet ensihoidon lisäksi uudenlaisia haasteita myös pelastusalalle. Uhkatilanteissa toimimisesta onkin tullut merkittävä osa pelastus- ja ensihoitoalalla toimivan henkilöstön työturvallisuutta.

Suomen Palopäällystöliitto tarjoaa pelastus- ja ensihoitoalan toimijoille uhkatilannekoulutusta, jonka tavoitteena on riskien tunnistamisella ja taktisella ennakoinnilla pyrkiä välttämään mahdolliset uhkatilanteet tai ainakin minimoimaan mahdolliset seuraukset. Usein oikeat toimintatavat luovat turvallisuutta työtekijän lisäksi koko työyhteisölle, asiakkaalle sekä omaisille.

Koulutuksen toteutus ja kustannukset

Koulutukset toteutetaan sovittuna ajankohtana tilaajan osoittamissa tiloissa. Yhden päivän koulutuksen hinta on 1190 euroa alv 0 %. Hintaan lisätään matka- ja majoituskulut. Mahdollisista käytännön soveltavista harjoituksista sovitaan erikseen. Yhden lisäkouluttajan kustannus on 110 euroa/tunti alv 0 %. Hintaan lisätään kouluttajien matka- ja majoituskulut.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat pelastus- ja ensihoitoalan uhkatilanteiden erityispiirteisiin perehtyneet henkilöt, jotka kaikki omaavat monipuolisen työtaustan erilaisissa pelastus- ja ensihoitoalan työtehtävissä.

Lisätiedot
Lisätietoja koulutuksesta antavat koulutusjohtaja Tomi Timonen puh. 044 733 4112, tomi.timonen@sppl.fi sekä uhkatilannekouluttajat Juha Höök, juhahook@gmail.com ja Tero Ihatsu.


Taustamateriaalia pelastusalan uhkatilannekoulutuksiin:

  • Pelastusalan väkivalta- ja uhkatilannekoulutus -hanke 2017, Suomen Palopäällystöliitto 
  • Työturva 07 –hanke, Uhka- ja väkivalta-tilanteiden huomioiminen osana pelastusalan työturvallisuutta; Juha Höök, Hannu Huttunen, Tutkimusraportti 2/2007, Pelastusopisto
  • Toiminta pelastusalan uhka- ja väkivaltatilanteissa;  Jussi Jokinen, Alipäällystökurssi 29, Opinnäytetyö, Pelastusopisto
  • Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi pelastusalalla;  Kim Waenerberg, Alipäällystökurssi 28, Opinnäytetyö, Pelastusopisto


Tallenna kalenteritiedosto