Kouluttajan pedapakki

15.4. - 22.8.2019

Viimeinen ilmoittautumispäivä 8.3.2019
Perustiedot
Koulutuspaikka
HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinna
Lisätietoja
tomi.timonen@sppl.fi
Jäsenhinta
875.00 € (sis. alv 0%)
Perushinta
955.00 € (sis. alv 0%)
Luokitus
Pelastustoiminta
Onnettomuuksien ehkäisy
Pelastushenkilöstön koulutus
Lisä- ja täydennyskoulutus
Kuvaus

Kuuluuko tehtäviisi koulutusten suunnittelu ja toteutus, joko työpaikalla tai ulkopuolisille kohderyhmille? Haluatko kehittää omia taitojasi ja lisätä osallistujien vuorovaikutusta? Jos vastaus on kyllä, niin tähän kannattaa tutustua lähemmin.

Yhteistyössä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa toteuttavan Kouluttajan pedapakki -koulutuksen tavoitteena on kehittää pelastusalan henkilöstön kouluttajaosaamista. Erityisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä aikuisten opettamisesta ja antaa valmiuksia laadukkaan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi koulutus edistää osallistujien esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja oppimisen arviointiosaamista.

Koulutuksen toteutus
Koulutuksen toteutustapa on toiminnallinen ja aktivoiva ja se perustuu vahvasti yhteisöllisen oppimisen periaatteisiin. Koulutuksen osallistujille tehdään osaamiskartoituskysely noin kuukausi ennen koulutuksen aloitusta ja lopullinen sisältöjä räätälöidään tämän perusteella.

Prosessi alkaa ryhmäytymisellä ja yhteisellä tavoitteen asetannalla. Työmuotoina lähitapaamisissa ovat mm. alustukset, osallistava keskustelu ja yhteisölliset harjoitteet. Esiintymisvalmiuksia harjoitellaan koko pros essin ajan.

Koulutusprosessi toteutetaan siten, että osallistujat saavat ennen lähijaksoja pienen omaan kouluttajan tehtävään liittyvän ennakkotehtävän ja näin lähipäivään saavutaan valmistautuneina (flipped learning malli), näin saavutetaan parempia oppimistuloksia.

Koulutus toteutetaan HAMKin kampuksella Hämeenlinnassa ja oppimisympäristönä toimii lähitapaamisten lisäksi HAMK:n Moodle-oppimisalusta, prosessin tukena voidaan käyttää myös muita erikseen sovittavia sovelluksia.

Koulutuksen laajuus on viisi opintopistettä (5 op), josta osallistujat saavat HAMK myöntämän todistuksen mahdollisia jatko-opintoja varten.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii erittäin pidetty kouluttaja, lehtori Sanna Ruhalahti. Hän on aiemmin toteuttanut täydennyskoulutusta mm. pelastus- ja ilmailualan toimijoille ja saanut erinomaista palautetta osallistujilta sisällön ohella osallistavasta ja innostavasta otteestaan.

Aikataulu
I lähijakso (1,5 pvää): 15.–16.4.2019
II lähijakso: 23.5.2019
III lähijakso (2 pv): 21.– 22.8.2019

Verkkosessiot sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.


Tallenna kalenteritiedosto