Sosiaali- ja terveysalan turvakortin kurssinjohtajakoulutus


Sosiaali- ja terveysalan turvakortin kurssinjohtajakoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksien opettajille, turvallisuuskouluttajille sekä organisaatioille, jotka haluavat sisäisen turvakorttikouluttajan henkilöstönsä parista.

Organisaatiot, kuten sairaanhoitopiirit, voivat kehittää työyhteisönsä turvallisuutta sisäisillä turvallisuuskoulutuksilla. Säännölliset turvakorttikoulutukset onnistuvat vaivattomasti, jos organisaatiossa on oma pätevöitynyt kurssinjohtaja.

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset tarjoavat turvakorttikoulutusta alaa opiskeleville. Kurssinjohtajan koulutus on hyvä lisä opettajan koulutuspätevyydessä.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutuksen kurssinjohtajaksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on vankka sosiaali- ja terveysalan tai turvallisuuden tausta, kokemusta opettamisesta ja perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin sekä voimassa oleva sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutus. 

Sote_1

Miksi kouluttautua turvallisuuskouluttajaksi?


”Meille Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli vuoden 2015 alussa n. 1600 turvakorttikoulutettua työntekijää. Organisaatiomme on vahvasti turvallisuusorientoitunut, ja tavoitteenamme on saada koulutetuksi lähes koko 3000 työntekijän henkilökuntamme. Koulutuksia järjestetään lähes viikoittain kolmen oman kouluttajamme voimin.

Turvakorttikoulutus antaa valmiuksia toimia vaaratilanteessa. Suurimpana hyötynä näemme kuitenkin koulutuksen ennaltaehkäisevän vaikutuksen. Sen, että ihmiset heräävät ajattelemaan turvallisuusasioita, osaavat arvioida riskiä ja varautua niihin. Ennakoinnin ansiosta opittuja taitoja tarvitaan vain harvoin tositilanteessa.”

Jarmo Rautiainen

työsuojeluvaltuutettu

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

                                                                                                                                

”Turvakorttikoulutuksen kurssinjohtajaksi opiskeleminen antaa monipuolista turvallisuustietoutta sekä työelämään että sen ulkopuolelle. Kursseja on mukava vetää, koska niiden monipuolinen ja kohderyhmälle tärkeä sisältö tekevät opiskelijoista vastaanottavaisia. Kurssilaisilta saatu positiivinen palaute motivoi myös kouluttajaa. Lisäksi työelämässä olevilta oppii itsekin uutta erilaisista tilanteista.”

Timo Mäki

turvallisuusalan kouluttaja

Hyria Koulutus


Kelpoisuusvaatimukset

Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta on vahvistanut kurssin tavoitteet ja ohjelman.kansikuvasos Kurssinjohtajalla tulee olla suoritettuna toimikunnan hyväksymä kurssinjohtajakoulutus.  Koulutuksen järjestää Suomen Palopäällystöliitto ja se on voimassa viisi (5) vuotta.

Turvakorttikoulutusta voi järjestää vain SPEKin rekisteriin kirjattu yritys, yhteisö tai laitos ns.isantäorganisaatio, jolla on palveluksessaan kurssinjohtajakoulutuksen suorittanut henkilö. Isäntäorganisaatiolla tulee olla riittävä toiminnan vastuuvakuutus. Koulutuksen järjestämisestä laaditaan kurssinjohtajan ja SPEKin välinen sopimus.

Kurssinjohtajalla voi olla useita isäntäorganisaatioita

Kurssinjohtaja tekee SPEKin kanssa sopimuksen kurssinjohtajapalveluista. SPEK veloittaa yksipäiväisen täydennyskoulutuksen suorittaneilta kurssinjohtajilta sopimuskauden palveluista rekisteröintimaksuna 50 euroa + alv 24 %. Kaksipäiväisen kurssinjohtajakoulutuksen suorittaneiden rekisteröintimaksu sopimuskauden palveluista on 100 euroa + alv 24 %.

Uusien kurssinjohtajien koulutus (2 pv)

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutuksen kurssinjohtajaksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on vankka sosiaali- ja terveydenhuollon tai turvallisuusalan tausta, kokemusta opettamisesta ja perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin.  

Uusilla kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva sosiaali- ja terveysalan turvakortti.

Kurssinjohtajaksi hakeutuvalta edellytetään hyviä koulutustaitoja ja hallinnollista osaamista. Kurssinjohtajakoulutuksella varmistetaan, että kurssinjohtajalla on riittävät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä koulutuksen tavoitteellisesta ja turvallisesta toteutuksesta sekä teoriaopetuksen sisällöistä.

Kurssinjohtajalta edellytetään myös moitteetonta historiaa kouluttajatehtävissä sekä suomen- tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Kurssinjohtajilla tulee olla riittävät tietotekniset yhteydet (internet ja sähköposti) sekä riittävät taidot ja välineet sähköisen koulutusmateriaalin sujuvaan käyttämiseen.

Kurssinjohtajien täydennyskoulutus (1 pv)

Täydennyskoulutus on tarkoitettu kurssinjohtajille, joilla on voimassa oleva sopimus kurssien järjestämisestä SPEKin kanssa, ja jotka ovat toteuttaneet viimeisen viiden vuoden aikana vähintään kolme (3) kurssia.

Ennakkotehtävä

Perus- ja täydennyskursseille hakeutuvien tulee suorittaa hyväksytysti ennakkotehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille kurssin ilmoittautumisajan päätyttyä. Ennakkotehtävän suorittamatta jättäminen on este kurssille osallistumiseen.

Turvakorttikoulutusesite 2015 (pdf) (465.8 KB)

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutus 2015 (pdf) (804.1 KB)
Turvakorttikoulutusesite kurssinjohtajille_editoitava (pdf) (613.2 KB)

Sote-esite
Tutustu sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutukseen klikkaamalla kuvaa.