Tulitöiden kurssinjohtajakoulutus

Tulitöiden turvallisuuskurssi ja siihen liittyvä kurssinjohtajakoulutus uudistuivat vuosina 2015-2016. Uudistuksen taustalla oli tarve kehittää tulityökoulutusta toiminnallisesti sekä ulkoasullisesti. Tämän myötä kurssinjohtajana toimiminen on edellyttänyt syksystä 2016 alkaen osallistumista kahden päivän mittaiseen kurssinjohtajakoulutukseen. Tulityötoimikunta on vahvistanut kurssin tavoitteet ja ohjelman.

Lisätietoja kurssinjohtajakoulutuksista antaa Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö Mikko Poutala.


Koulutusorganisaatio

Tulityökorttiin® oikeuttavaa tulitöiden turvallisuuskoulutusta voi järjestää vain SPEK:n rekisteriin kirjattu yritys, yhteisö tai laitos, jolla on palveluksessaan kurssinjohtajakoulutuksen suorittanut henkilö. Koulutusorganisaatio on vastuussa kurssinjohtajiensa toiminnasta, siksi kouluttajatahon liiketoimien on oltava perusteiltaan kunnossa. SPEK edellyttää, että koulutusorganisaatiolla on riittävä toiminnan vastuuvakuutus, voimassaoleva rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin ja voimassaoleva todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. Kurssinjohtajalla voi olla useita isäntäorganisaatioita.

Hyväksytyn kurssinjohtajakoulutuksen jälkeen kurssinjohtajat tekevät SPEKin kanssa sopimuksen kurssinjohtajapalveluista. SPEK veloittaa kaikilta kurssinjohtajilta 90 euron (+ alv 24 %) rekisteröintimaksun viisivuotisen sopimuskauden palveluista. Rekisteröitynyt kurssinjohtaja saa SPEKistä kurssinjohtajan kortin, joka korvaa tulityökortin.

Kelpoisuusvaatimukset kurssille

Tulityökurssinjohtajaksi voi hakeutua henkilö, jolla on

 1. vähintään kolme vuotta tulitöihin liittyvää työkokemusta joko teolliselta, tekniseltä tai turvallisuusalalta
 2. suoritettuna vaarojen tunnistamiseen ja riskienhallintaan liittyvä koulutus, esim.
  • työsuojelun peruskurssi tai vastaavat opinnot
  • avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opintojakso

tai toiminut aktiivisesti työpaikan turvallisuustehtävässä vähintään kaksi vuotta, esim. työsuojelupäällikkönä tai työsuojeluvaltuutettuna

 1. suoritettuna opetusmenetelmiin liittyvä koulutus, vähintään 5op
  • esim. kasvatustieteen perusopintoihin liittyvä opetusmenetelmien opintojakso

tai pedagoginen pätevyys

tai kouluttajakokemusta vähintään kaksi vuotta

   • oppilaitoksessa
   • työelämässä
   • harrastustoiminnassa 

Uusilla kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva, vuoden 2016 jälkeen suoritettu tulitöiden turvallisuustutkinto.

 Kurssinjohtajaksi hakeutuvalta edellytetään hyviä koulutustaitoja ja hallinnollista osaamista. Kurssinjohtajilla tulee olla riittävät tietotekniset yhteydet sekä osaamista sähköisen koulutusmateriaalin sujuvaan käyttämiseen.

 Kurssinjohtajalta edellytetään esimerkillistä ja moitteetonta historiaa kouluttajatehtävissä sekä hyvää suomen- tai ruotsinkielen suullista ja kirjallista taitoa.

 Tarvittaessa Tulityötoimikunta arvioi hakijan kelpoisuuden kurssinjohtajakoulutukseen hyväksymiseksi.

Ennakkotehtävä

Uusille kurssinjohtajille lähetetään ennakkomateriaalia postitse kurssin ilmoittautumisajan päätyttyä. Näiden perusteella kurssinjohtaja perehtyy aiheeseen, osallistuu verkkokurssille ja vastaa ennakkotehtävän kysymyksiin verkossa. Ennakkotehtävän suorittamatta jättäminen tai siinä reputtaminen on este kurssille osallistumiseen.

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja kurssi laskutetaan etukäteen. Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 290,- osallistumismaksusta.Kuva1
Vuoden 2017 aikana tullaan julkaisemaan uusi mobiilisovellus tulityöluville.