Etusivu Koulutukset
 
 

Pelastustoimen arvotyöpaja II

1.3.2018

Viimeinen ilmoittautumispäivä 11.2.2018
Perustiedot
Koulutuspaikka
Helsingin pelastuslaitoksen Osaamiskeskus, Helsinki
Lisätietoja
sami.kerman@sppl.fi
Luokitus
Seminaarit
Opintopäivät
Kuvaus

Pelastustoimen arvopohja ”Turvallisuus on yhteinen asiamme – inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti” muodostettiin laajalla yhteistyöllä vuonna 2007. Aiemmat eettiset periaatteet (inhimillisyys, tasapuolisuus, vapaaehtoinen kurinalaisuus, jatkuva valmius, nopeus, luovuus, ehdoton luotettavuus ja rohkeus) ovat vuodelta 1995, eivätkä nekään olleet tuolloin menettäneet merkitystään, mutta osin ne koettiin operatiivispainotteisiksi, lisäksi kahdeksan eettistä periaatetta oli vaikeita muistaa ja sisäistää, minkä vuoksi arvot kiteytettiin edellä mainittuihin kolmeen.

Nyt noin kymmenen vuotta myöhemmin on hyvä hetki pysähtyä tarkastelemaan, ovatko arvot kestäneet aikaa. Lisäksi toimialan on hedelmällinen aika käydä keskustelua arvoista, kun pelastustoimen järjestelmää ja lainsäädäntöä uudistetaan. Siispä tervetuloa toiseen pelastusalan arvotyöpajaan Helsinkiin!

Arvotyöpaja
Arvotyöpaja on osa Palosuojelurahaston rahoittamaa arvohanketta. Hankkeen päätavoitteena on luoda alalle keskustelua arvojen mukaisesta toiminnasta, nostaa esille mahdollisia haasteita ja epäkohtia sekä luoda materiaalia ja toimintamalleja arvojen jalkauttamiseen. Jotta arvot eivät olisi vain kauniita sanoja strategiapapereissa, on tärkeää, että jokainen alalla toimiva sitoutuu työskentelemään niiden mukaisesti ja ymmärtää kuinka arvot linkittyvät omaan käytännön työhön.

Työpaja järjestetään 1.3.2018. Helsingin pelastuslaitoksen Osaamiskeskuksessa, ja tilaisuuteen on tervetulleita kaikki pelastusalalla toimivat (myös järjestöt, liitot, sopimuspalokunnat jne.). Kyseessä on maksuton tilaisuus, jossa käydään arvokeskustelua Novetos Oy valmennusyrityksen johdolla. Keskustelun pohjana toimivat marraskuussa toteutettavan pelastusalan arvokyselyn tulokset ja osallistujien kokemukset. Päivän aikana etsitään ratkaisuja muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Mihin periaatteisiin/arvoihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota, kun ajattelemme pelastusalan tulevaisuutta?
Mikä arvoja/periaate ei toteudu tällä hetkellä riittävän hyvin?
Onko pelastusalan nykyisiä arvoja tarkoituksenmukaista muuttaa?
Kuinka arvojen mukaista toimintaa voidaan tukea käytännössä?

Lämpimästi tervetuloa!

Työpaja järjestetään yhdessä Sisäministeriön, Pelastusjohtajien yhdistyksen, Palomiesliiton, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton, Pelastusopiston, Suomen Sopimuspalokuntien liiton ja Pelastusopiston Oppilasyhdistyksen kanssa. Tallenna kalenteritiedosto