Pohjoismainen palopäällystön opintoviikko - Nordisk studievecka för brandbefäl

24. - 27.9.2018

Perustiedot
Koulutuspaikka
Helsingborg, Helsingborg, Sverige
Lisätietoja
tomi.timonen@sppl.fi
Jäsenhinta
Ilmainen kolmelle - Grattis för tre
Luokitus
Opintopäivät
Järjestötoiminta
Kuvaus

Pohjoismainen palopäällystön opintoviikko 24.­–27.9.2018

Järjestyksessään yhdeksäs Pohjoismainen palopäällystön opintoviikko järjestetään tänä vuonna Helsingborgissa Ruotsissa 24.­–27.9.2018. Mukana opintoviikolla on kolme osallistujaa jokaisesta pohjoismaasta Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Suomesta.

Opintoviikolle voi hakeutua Palopäällystöliiton jäsen, joka on alipäällystö- tai päällystöviranhaltija ja joka on kiinnostunut laajentamaan osaamistaan ja näkemyksiään. Tänä vuonna teemana on pelastushenkilöstöön kohdistuvat uhka- ja väkivaltatilanteet, lisäksi osallistutaan Skadeplats-konferenssiin. Kouluruotsilla ja hyvällä asenteella pärjää hyvin.

Palopäällystöliitto kustantaa kolmelle osallistujalle matkat Helsingistä sekä opintoviikon aikaisen majoituksen 2-hengen huoneissa ja ruokailut. Opintoviikko on osa pohjoismaisten palopäällystöliittojen yhteistyötä.

Lisätiedot ja vapaamuotoiset hakemukset 15.8.2018 mennessä Palopäällystöliittoon sähköpostitse tomi.timonen@sppl.fi.


Nordisk studievecka för brandbefäl 24.–27.9.2018

Den nittonde Nordiska studieveckan för brandbefäl ordnas detta år i Sverige i Helsingborg 24.–27.9.2018. Det finns tre deltagare från alla nordiska länder Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Till studieveckan kan Brandbefälsförbundets medlemmar som är i underbefäls- eller befälstjänst och har vilja att utveckla sitt eget kunnande anmäla sig. I år är teman hot och våld mot blåljuspersonal, det finns också deltagande i konferensen Skadeplats. Annars klarar man sig långt med skolsvenska och rätt inställning.

Brandbefälsförbundet ansvarar för kostnaderna för tre deltagare resor från Helsingfors samt för inkvartering i dubbel rum och måltider. Studieveckan är en del av samarbetet mellan de nordiska brandbefälsförbunden.

Mera information och anmälning senast 15.8.2018 till Finlands Brandbefälsforbund tomi.timonen@sppl.fi.


Tallenna kalenteritiedosto