Turvallisuuskoulutukset ja -palvelut

Tuotamme laadukkaita ja käytännönläheisiä turvallisuuskoulutuksia yrityksille sekä yhteisöille. Räätälöimme turvallisuuskoulutukset aina toimintaympäristön ja kohderyhmän mukaisesti. Kouluttajinamme toimivat turvallisuuden eri osa-alueiden ammattikouluttajat ja asiantuntijat.

Koulutustemme tavoitteena on:

  • Lisätä asiakkaan turvallisuustietoja ja -taitoja vuorovaikutteisten koulutusten avulla.
  • Yhtenäistää työyhteisöjen turvallisuuskäytäntöjä ja toimintamalleja.
  • Edistää työyhteisöjen turvallisuuskulttuuria ja ”me”-henkeä.
  • Painottaa henkilökunnan oman toiminnan merkitystä työympäristön turvallisuuden ylläpitämisessä.