Paloturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus 

Verkkokoulutus tarjoaa perustietoa ja käytännön toimintatapoja paloturvallisuuden edistämiseen oppilaitoksissa ja työpaikoilla.
Työturvallisuuslain mukaan työntekijälle on annettava riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Koulutus tukee tämän perehdyttämisvelvoitteen toteuttamista.

Paloturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus on Suomen Palopäällystöliiton ja Qreform Oy:n suunnittelema koulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Koulutus sisältää kolme verkkokurssia ja lopputestin, joiden kokonaiskesto on yhteensä noin 50 min.

Koulutuksen tavoitteet
  • Perehdyttää työntekijät ja opiskelijat paloturvallisuuden keskeisiin teemoihin
  • Nostaa esille tyypillisiä paloturvallisuusriskejä ja kuinka niitä voidaan hallita
  • Tarjoaa käytännön toimintatapoja tulipalojen ennaltaehkäisyyn ja hätätilanteessa toimimiseen
  • Joustava ja innostava tapa opiskella
  • Koulutuksesta saa todistuksen
  • Tehokas tapa kouluttaa perustiedot kaikille työntekijöille ja opiskelijoille ajasta ja paikasta riippumatta
  • Tukee organisaation turvallisuustyötä
Lisätietoja kurssista ja sen sisällöistä Qreformin verkkosivuilta.

Yhteydenottopyyntö