Alkusammutuskouluttajien pääkouluttajakurssi

14.2.2019 08.30-15.00

Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.1.2019
Perustiedot
Koulutuspaikka
Suomen Palopäällystöliitto, Helsinki
Lisätietoja
tomi.timonen@sppl.fi
Jäsenhinta
215.00 € (sis. alv 0%)
Perushinta
250.00 € (sis. alv 0%)
Luokitus
Turvakortti
Alkusammutus
Kuvaus

Suomen Palopäällystöliitto ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ovat yhteistyössä Pelastusopiston ja Helsingin Pelastuskoulun asiantuntijoiden kanssa luoneet valtakunnallisen alkusammutuskoulutuskonseptin, jonka tavoitteena on kehittää alkusammutuskoulutuksen laatua, lisätä koulutuksen turvallisuutta ja parantaa vaikuttavuutta. Valtakunnallisen koulutusmallin myötä lisätään koulutuksen haluttavuutta ja sitä kautta kansalaisten alkusammutusvalmiuksien lisääntymistä. Kurssin suorittaminen on kirjattu myös monien yritysten sisäisiin henkilstön koulutusta koskeviin vaatimuksiin.

Alkusammutuskouluttajilta edellytetään pääkouluttajan vetämän kouluttajakoulutuksen suorittamista ja voimassa olevaa sopimusta SPEK:n kanssa. Konseptin mukaisesti pääkouluttajat huolehtivat alkusammutuskouluttajien (kurssinjohtajien) kouluttamisesta. Pääkouluttajana toimiminen edellyttää tämän kurssin suoritusta sekä erillistä rekisteröitymistä pääkouluttajaksi SPEKin kurssinjohtarekisteriin. HUOM! Rekisteröitymismaksu ei sisälly tämän koulutuksen hintaan.

SPEK veloittaa kurssinjohtajilta 100 euroa rekisteröintimaksuna sopimuskauden palveluista. Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisäverokanta. Maksu veloitetaan, kun kurssinjohtaja on kurssinjohtajatutkinnon suoritettuaan rekisteröitynyt SPEKin kurssinjohtajapalveluun ja hyväksynyt kurssinjohtajasopimuksen. Kurssinjohtajan koulutusorganisaatiolla tulee olla voimassaoleva rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin.

Kouluttajan kelpoisuus

Pääkouluttajaksi hakeutuvalta edellytetään kouluttajakokemusta sekä perehtyneisyyttä paloturvallisuuteen ja alkusammutukseen (esim. pelastusalan ammattitutkinto, sopimuspalokuntien yksikönjohtajakurssi, tulitöidenkurssinjohtajan koulutus tai vastaava). Tiedollisen ja taidollisen osaamisen lisäksi pääkouluttajalla tulee olla riittävät tietotekniset perusvalmiudet.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käydään läpi pääkouluttajan tehtävät, koulutuskonseptin toteutus ja tavoitteet sekä koulutusaineiston käyttö. Koulutukseen sisältyy Alkusammutusharjoitus-oppikirja.


Tallenna kalenteritiedosto