Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät

8. - 9.11.2017

Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.10.2017
Ohjelma

Keskiviikko 8.11.2017

09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi

09.30 Tervetuloa

Riskienhallinta-jaoston pj. Martti Honkala

         Avaussanat

Toiminnanjohtaja Ari Keijonen, Suomen Palopäällystöliitto

RAKENTAMINEN JA PALOTURVALLISUUS

09.45 Yhteinen tavoite - turvallinen rakennus

Asiamies Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT ry

10.30 Yhteistoiminta suunnittelussa palosuunnittelun näkökulmasta

Johtava asiantuntija Esko Mikkola, KK-Palokonsultti Oy

11.00 Kohti yhtenäisempää säädöstulkintaa

Paloinsinööri Jan Meszka, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

11.30 Lounas

VALVONTATOIMINTA MURROKSESSA

12.30 Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeet

Yli-insinööri Jaana Rajakko, Sisäministeriö

13.00 Mitä teematutkinnat kertovat – Palontutkinnan hyödyntäminen valvontatyön kehittämisessä.

Palontutkinta 2020 ryhmän pj. riskienhallintapäällikkö Mika Viljanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

13.30 Valvonnan käsikirja

Palotarkastaja Mika Laitinen, Keski-Suomen pelastuslaitos

14.00 Case: Äänekosken Biotuotetehtaan valvontatoiminta

Paloinsinööri Panu Nurmivaara, Keski-Suomen pelastuslaitos

14.45 Kahvi

15.15 Pro Gradu - Miltä pelastuslaitosten valvonta näyttää yhteistyökumppanin ja asiakkaiden silmin?

Jari Lepistö

15.30 Valvontatoiminnan vaikuttavuus

Tutkija Tuomas Laine, Tampereen johtamiskorkeakoulu

         Työpaja työskentely aiheen tiimoilta

16.45 1. päivän yhteenveto

17.00 Suomen Palopäällystöliiton Riskienhallinta -jaoston jaostokokous

18.00 Päivällinen


Torstai 9.11.2017

TYÖHYVINVOINTI JA -TURVALLISUUS

09.00 Työhyvinvointi ja -turvallisuus pelastuslaitoksella

Työsuojeluvaltuutettu Ilkka Mustakangas, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Riskienarviointi sekä työturvallisuuden huomioinen palotarkastajien ja turvallisuuskouluttajien työssä

Palotarkastaja Tapani Temisevä, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Keskustelu aiheesta

11.00 Lounas

TUTKIMUS, VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYSSÄ

12.00 Pelastuslaitosten viestintäkäytännöt 2017: Kohti suunnitelmallisempaa ja tuloksellisempaa ja vuorovaikutteisempaa kokonaisviestintää

Tutkija Aino Harinen, Pelastusopisto

12.30 Sosiaalisen median oppimateriaalihanke

Tutkimusjohtaja Esa Kokki, Pelastusopisto

13.00 Tuottamukselliset tulipalot

Tutkijat Päivi Mäkelä ja Mari Lehtimäki, Pelastusopisto

13.30 Viestintä kotona asuvien ikäihmisten turvallisuuden edistämiseksi

Palotarkastusinsinööri Tytti Oksanen, Pirkanmaan pelastuslaitos

14.00 Viestintä ja vuorovaikutus monikulttuurisessa ympäristössä

Tiedotuspäällikkö Veijo Kaján, Pirkanmaan pelastuslaitos

Kommenttipuheenvuoro

HIKLUn ja Uudenmaan ELY:n yhteistyö maahanmuuttajien turvallisuuskoulutus kotouttamiskoulutuksen yhteydessä
Kim Halmela ja Pauliina Kopra 

14.30 Opintopäivien päätös ja kahvi


Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelman muutoksiin!

Tallenna kalenteritiedosto

Lähetä linkki
Poutapilvi web design - P4