Sosiaali- ja terveysalan turvakortin kurssinjohtajakoulutus


Sosiaali- ja terveysalan turvakortin kurssinjohtaja-aineisto uudistuu.
Seuraavat kaikille avoimet kurssinjohtajakoulutukset järjestetään keväällä 2017 uudistetulla aineistolla.

Seuraa verkkosivujamme ja ilmoittaudu kursseille!Koulutusajankohdat ja ilmoittautuminen


Kelpoisuusvaatimukset

Suomen Palopäällystöliiton (SPPL) sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta on vahvistanut kurssin tavoitteet ja ohjelman. Kurssinjohtajalla tulee olla suoritettuna toimikunnan hyväksymä kurssinjohtajakoulutus.  Koulutuksen järjestää Suomen Palopäällystöliitto ja se on voimassa viisi (5) vuotta.

Turvakorttikoulutusta voi järjestää vain SPEKin rekisteriin kirjattu yritys, yhteisö tai laitos ns.isantäorganisaatio, jolla on palveluksessaan kurssinjohtajakoulutuksen suorittanut henkilö. Isäntäorganisaatiolla tulee olla riittävä toiminnan vastuuvakuutus. Koulutuksen järjestämisestä laaditaan kurssinjohtajan ja SPEKin välinen sopimus.

Kurssinjohtajalla voi olla useita isäntäorganisaatioita.

Kurssinjohtaja tekee SPEKin kanssa sopimuksen kurssinjohtajapalveluista. SPEK veloittaa yksipäiväisen täydennyskoulutuksen suorittaneilta kurssinjohtajilta sopimuskauden palveluista rekisteröintimaksuna 50 euroa + alv 24 %. Kaksipäiväisen kurssinjohtajakoulutuksen suorittaneiden rekisteröintimaksu sopimuskauden palveluista on 100 euroa + alv 24 %.

Uusien kurssinjohtajien koulutus (2 pv)
Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutuksen kurssinjohtajaksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on vankka sosiaali- ja terveydenhuollon tai turvallisuusalan tausta, kokemusta opettamisesta ja perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin.  

Uusilla kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva sosiaali- ja terveysalan turvakortti.


Kurssinjohtajaksi hakeutuvalta edellytetään hyviä koulutustaitoja ja hallinnollista osaamista. Kurssinjohtajakoulutuksella varmistetaan, että kurssinjohtajalla on riittävät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä koulutuksen tavoitteellisesta ja turvallisesta toteutuksesta sekä teoriaopetuksen sisällöistä.

Kurssinjohtajalta edellytetään myös moitteetonta historiaa kouluttajatehtävissä sekä suomen- tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Kurssinjohtajilla tulee olla riittävät tietotekniset yhteydet (internet ja sähköposti) sekä riittävät taidot ja välineet sähköisen koulutusmateriaalin sujuvaan käyttämiseen.


Kurssinjohtajien täydennyskoulutus (1 pv)
Täydennyskoulutus on tarkoitettu kurssinjohtajille, joilla on voimassa oleva sopimus kurssien järjestämisestä SPEKin kanssa, ja jotka ovat toteuttaneet viimeisen viiden vuoden aikana vähintään kolme (3) kurssia.


Kurssinjohtajien verkkokoulutus (2 h.)
Verkkokoulutuson järjestetään uuden aineiston tutustumiseen ja se on tarkoitettu kurssinjohtajille, joilla on voimassa oleva sopimus kurssien järjestämisestä SPEKin kanssa. 


Perus- ja täydennyskursseille hakeutuvien tulee suorittaa hyväksytysti ennakkotehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille kurssin ilmoittautumisajan päätyttyä. Ennakkotehtävän suorittamatta jättäminen on este kurssille osallistumiseen.

Turvakorttikoulutusesite 2015 (pdf) (465.8 KB)

Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskoulutus 2015 (pdf) (804.1 KB)
Turvakorttikoulutusesite kurssinjohtajille_editoitava (pdf) (613.2 KB)


Poutapilvi web design - P4