Tulitöiden kurssinjohtajakoulutus

Pohjoismaisesta tulityökoulutusten harmonisoinnista alkanut ja kurssinjohtajakyselystä pontta saanut tulityökoulutusten yhdistäminen on tapahtunut. Tulitöiden turvallisuuskurssi ja siihen liittyvä kurssinjohtajakoulutus uudistuivat 2015-16. Uudistuksen taustalla oli tarve kehittää tulityökoulutusta toiminnallisesti sekä ulkoasullisesti.

Uusimuotoinen kurssinjohtajakoulutus käynnistyi syksyllä 2015 ja uusien tulityökorttien koulutus aloitettiin 2016 vuoden alusta. KURSSINJOHTAJIEN VANHAT KOULUTUSOIKEUDET PÄÄTTYIVÄT 31.12.2015. Viimeiset täydennyskoulutukset pidettiin 3.3.2016.

Kurssinjohtajana toimiminen edellyttä syksystä 2016 alkaen osallistumista kahden päivän mittaiseen kurssinjohtajakoulutukseen.

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen on sitova ja kurssi laskutetaan etukäteen. Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta viimeistään 14 vrk ennen tilaisuutta. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme 290,- osallistumismaksusta.
Lisätietoja kurssinjohtajakoulutuksista antaa Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö Petri Lindh, 040 520 6195 tai petri.lindh(at)sppl.fi.Tulityökurssinjohtaja

Kurssinjohtajalla tulee olla suoritettuna Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityötoimikunnan hyväksymä kurssinjohtajakoulutus. Koulutuksen järjestää Suomen Palopäällystöliitto (SPPL) ja se on voimassa viisi (5) vuotta. Tulityötoimikunta on vahvistanut kurssin tavoitteet ja ohjelman.

Koulutusorganisaatio

Tulitöiden turvallisuuskoulutusta voi järjestää vain SPEK:n rekisteriin kirjattu yritys, yhteisö tai laitos, jolla on palveluksessaan kurssinjohtajakoulutuksen suorittanut henkilö. Koulutusorganisaatio on vastuussa kurssinjohtajiensa toiminnasta, siksi kouluttajatahon liiketoimien on oltava perusteiltaan kunnossa. SPEK edellyttää, että koulutusorganisaatiolla on riittävä toiminnan vastuuvakuutus, voimassaoleva rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin ja voimassaoleva todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. Kurssinjohtajalla voi olla useita isäntäorganisaatioita.

Hyväksytyn kurssinjohtajakoulutuksen jälkeen kurssinjohtajat tekevät SPEKin kanssa sopimuksen kurssinjohtajapalveluista. SPEK veloittaa kaikilta kurssinjohtajilta 90 euron (+ alv 24 %) rekisteröintimaksun viisivuotisen sopimuskauden palveluista. Rekisteröitynyt kurssinjohtaja saa SPEKistä kurssinjohtajan kortin, joka korvaa tulityökortin.

Kelpoisuusvaatimukset

Uusien kurssinjohtajien koulutus (2 pv)
Tulityökurssinjohtajaksi voivat hakeutua henkilöt, joilla on vankka työkokemus teolliselta, tekniseltä tai turvallisuusalalta. Häneltä vaaditaan kouluttajan tai turvallisuusalan koulutus tai osoitus vastaavasta osaamisesta sekä perehtyneisyyttä toimialan turvallisuusasioihin. Uusilla kurssinjohtajakoulutukseen hakeutuvilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva tulityökortti tai katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. (2016 alkaen uusi tulityökortti ja työsuojelualan koulutus).

Kurssinjohtajaksi hakeutuvalta edellytetään hyviä koulutustaitoja ja hallinnollista osaamista. Kurssinjohtajakoulutuksella varmistetaan, että kurssinjohtajalla on riittävät tiedot tulityöriskien hallinnasta, koulutuksen tavoitteellisesta ja turvallisesta toteutuksesta sekä teoriaopetuksen sisällöistä.

Kurssinjohtajilla tulee olla riittävät tietotekniset yhteydet (internet ja sähköposti) sekä riittävät taidot ja välineet sähköisen koulutusmateriaalin sujuvaan käyttämiseen.

Alkusammutuskouluttajakokemus (esim. AS-1 kouluttajaoikeus) katsotaan eduksi. Kurssinjohtajalta edellytetään myös moitteetonta historiaa kouluttajatehtävissä sekä suomen- tai ruotsinkielen taitoa.

Uusille kurssinjohtajille lähetetään ennakkomateriaalia postitse. Näiden perusteella kurssinjohtaja perehtyy aiheeseen, osallistuu verkkokurssille ja vastaa ennakkotehtävän kysymyksiin verkossa.

Kurssinjohtajien täydennyskoulutus (1 pv)
Täydennyskoulutus on tarkoitettu kurssinjohtajille, joilla on edellisten lisäksi voimassa oleva sopimus tulityö- tai katto- ja vedeneristysalan tulityökurssien järjestämisestä SPEKin kanssa, ja jotka ovat kouluttaneet yhden kurssin vuodessa tai viimeisen viiden vuoden aikana vähintään viisi (5) kurssia.

Täydennyskoulutukseen osallistuville kurssinjohtajille suositellaan puuttuvan koulutuslajin osaamisen täydentämistä tulityö- tai katto- ja vedeneristysalan tulityökorttikoulutuksella.

 

Kurssinjohtajilta edellytetään suomen tai ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Kaikkien kursseille hakeutuvien tulee suorittaa hyväksytysti ennakkotehtävä, joka lähetetään ilmoittautuneille kurssin ilmoittautumisajan päätyttyä. Ennakkotehtävän suorittamatta jättäminen tai siinä reputtaminen on este kurssille osallistumiseen.


Poutapilvi web design - P4