Liitto 

Suomen Palopäällystöliitto — Finlands Brandbefälsförbund ry on vuonna 1932 perustettu valtakunnallinen järjestö, jonka tavoitteena on kohottaa jäsenistön ammattiosaamista sekä edistää ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan valmiutta estää onnettomuuden jo ennalta ja toimia oikein erilaisissa vaaratilanteissa. Palopäällystöliitolla ei ole ammatilliseen edunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Sen sijaan turvallisuuden edistäminen on tärkein tehtävämme. sppl

Palopäällystöliittoon kuuluu noin 2.000 pelastus- ja turvallisuusalan asiantuntijaa, palopäällystöä ja muita turvallisuusalan johtavassa asemassa olevia henkilöä. Yhä enenevässä määrin myös yritykset ja yhteisöt ovat osoittaneet kiinnostustaan liiton jäsenyyttä kohtaan.

Palopäällystöliitto toimii laajalla rintamalla tavoitteenaan onnettomuusriskien hallinta erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Keskeiset toimintamuodot

Suomen Palopäällystöliitto – Finlands Brandbefälsförbund

1. järjestää monipuolista pelastus- ja turvallisuusalan koulutusta
2. edustaa asiantuntemusta erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä
3. tekee aloitteita ja esityksiä turvallisuuden parantamiseksi
4. tuottaa ja julkaisee koulutus- ja tiedotusaineistoa
5. kehittää kansainvälistä kanssakäymistä ja yhteistoimintaa.

Palopäällystöliiton vaikuttavuus perustuu pitkäjänteiseen työhön sekä välittömään yhteydenpitoon eri viranomaisten ja turvallisuusalan toimijoiden kanssa.

Missio

Pelastustoimen osaamisen kehittäminen sekä asiantuntijuuteen perustuvien kannanottojen ja mielipiteiden muodostaminen turvallisuuden edistämiseksi.

Visio 2020

Olemme arvostettu turvallisuuspoliittinen keskustelija, avoimeen kumppanuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen luottava pelastustoimen korkeatasoisinta asiantuntija-, koulutus- ja materiaalipalvelua tuottava yhteistyöjärjestö.

Strategiset päälinjaukset

– Laadukkaat ja ajankohtaiset valmennus- ja koulutuspalvelut
– Arvostettu asiantuntija
– Aktiivinen turvallisuuskeskustelija
– Laadukkaan ja monipuolisen materiaalin tuottaja
– Yhteistyöhakuinen ja verkottunut
– Taloudellisesti terve sekä toimintaa palveleva hallinto


Liiton esittelykalvot: 
SPPL esittely 2015 (pptx) (38 MB)
SPPL esittely 2015 (pptx) (38 MB)
Prezi esitys

SPPL esittely 2015 ENG (pdf) (1.6 MB)


Poutapilvi web design - P4