Yritysturvallisuus

Yritysturvallisuus-jaoston tehtävänä on toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän sekä julkishallinnon turvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden yhteistyötahona. Jaoston toiminnan tavoitteena on edistää turvallisen ja häiriöttömän toimintaympäristön kehittämistä.

Yritysturvallisuus-jaoston jäsenet tulevat pääsääntöisesti teollisuuden ja liike-elämän parista. Esimerkiksi julkishallinnon tehtävissä työskentely ei kuitenkaan ole jaoston jäsenyyden este. Eri sektoreiden edustus monipuolistaa näkemyksiä ja syventää keskustelua. Jäsenten toivotaan olevan kaikella tapaa aktiivisia. Oma erityisosaaminen tulee parhaiten esiin eri toimikunnissa toimien tai luennoitsijana eri koulutustapahtumissa. Tästä on hyvä antaa vinkkiä johtokunnalle esimerkiksi sähköpostilla tai liiton tilaisuuksissa tavatessa. 

Jaoston tavoitteena on ottaa aktiivisesti kantaa vireillä oleviin yritysturvallisuus asioihin sekä kehittää jäsenistönsä osaamista lähi- ja verkkokoulutuksilla. Edellä mainittuihin tavoitteisiin pääsy edellyttää jäsenistöltä mm.
- aktiivista toimintaa omalla työpaikallaan yritysturvallisuusasioiden parissa 
- kiinteää yhteydenpitoa eri sidosryhmiin
- turvallisuustoiminnan visioiden luomista
- aktiivista osallistumista liiton sekä jaoston toimintaan.

Virallisia jaostokokouksia pidetään vain liiton syysopintopäivillä. Muun koulutuksen ja tapaamisten yhteydessä pidetään kuitenkin kokouksia ajankohtaisten teemojen ympärillä. Jaoston johtokunta kokoontuu aktiivisesti noin kymmenen kertaa vuodessa. Jaosto on saanut omia edustajiaan liiton eri toimikuntiin sekä liiton ulkopuolisiin toimikuntiin. Näkyvintä toiminta on tulityötoimikunnassa.

Jaoston johtokunta


PUHEENJOHTAJA

Mikko Parikka, palo- ja suojelupäällikkö, Stora Enso Oyj Imatran tehtaat, (erovuorossa 2020)

JÄSENET

Matti Toppinen, teollisuuspalo- ja vartiopäällikkö, Stora Enso Oyj, (2019)
Jyri Leppäkoski, pelastuspäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, (2020)
Olli Aromaa, turvallisuuspäällikkö, Elisa Oyj, (2018)
Matti Helkamo, liiketoimintajohtaja, Siemens Osakeyhtiö, (2020)

VARAJÄSENET

1. varajäsen Veera Jämsén, vt. yritysturvallisuusjohtaja, Finrail Oy, (2018)
2. varajäsen Raine Dahlqvist, projektipäällikkö, Safetymaster Oy, (2019)

Yritysturvallisuuden johtokunta 2017-2018 (pdf) (128.9 KB)Vaikuta

Lähetä palautetta, kommentteja tai kysymyksiä jaoston johtokunnalle. Auta meitä kehittämään alaa! 
Voit lähettää kommenttisi nimettömästi tai omalla nimellä.

Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.