Etusivu Tietoa meistä Paloturvallisuuden puolesta -merkki

Paloturvallisuuden puolesta -merkki


”Paloturvallisuuden puolesta” -merkki on Suomen Palopäällystöliiton myöntämä paloturvallisuudenpuolesta.fiosoitus tuotteille ja palveluille, jotka edistävät paloturvallisuutta. Merkki voidaan myöntää tuotteille, jotka lähtökohtaisesti parantavat paloturvallisuutta tai ovat paloturvallisempia kuin muut vastaavat tuotteet. 

Tuotteen valmistaja, maahantuoja tai jälleenmyyjä voi hakea merkin käyttöoikeutta esittämällä Suomen Palopäällystöliitolle selvitykset tuotteen vaatimustenmukaisuuden täyttymisestä sekä perustelemalla, miten tuote lisää paloturvallisuutta. Perusteluista tulee selvitä, kuinka hyvin hakija tuntee tuotteensa lisäksi ongelman, johon se tarjoaa ratkaisua sekä olemassa olevien ratkaisujen tason. Merkki on tuotekohtainen. 

Mitä merkillä saavutetaan? 

Paloturvallisuuden puolesta -merkki kertoo asiakkaalle, että tuote täyttää viranomaisvaatimukset ja on myös turvallisuusalan ammattilaisten mukaan laadukas ja paloturvallisuutta edistävä. Kuluttajat ja erilaisia turvallisuustuotteita tarvitsevat henkilöt tiedustelevat usein, mitkä markkinoilla olevista tuotteista olisivat tarkoituksenmukaisimpia. Merkin avulla yrityksen tuotteet erottuvat muista markkinoilla olevista, ja se opastaa paloturvallisuuden kannalta parempiin ostopäätöksiin.

Paloturvallisuuden puolesta -merkki on erinomainen täydennys pakkauksen merkintöihin, koska se kertoo yhdellä silmäyksellä, että tuote edistää paloturvallisuutta. Merkin avulla käyttöoikeuden saanut yritys voi selkeällä ja uskottavalla tavalla viestiä omasta turvallisuustyöstään. Jos yrityksen tavoite on vahvistaa asiakassuhteita ja lisätä asiakkaiden luottamusta tuotteeseen, merkistä on apua. Merkillä voi parantaa myös uskottavasti yrityksen ja tuotteiden imagoa. Käyttöoikeuden saanut yritys voi hyödyntää merkkiä omassa markkinointiviestinnässään. Merkin tavoitteena on myös, että yritykset kehittävät tuotteitaan aktiivisesti paloturvallisemmiksi. Käyttöoikeuden saanut yritys saa merkin myötä julkisuutta ja tunnettavuus kasvaa.

Merkki lisää Suomen Palopäällystöliiton ja sen yhteistyöjärjestöjen tunnettavuutta pelastusalan ulkopuolella. Lisäksi liiton maine aktiivisena turvallisuuden edistäjänä vahvistuu yhteistyökumppaneiden ja jäsenten keskuudessa. Toiminnalla voidaan tukea myös liiton turvallisuusviestintätyötä. 

Käyttöoikeus pilotoinnissa neljällä tuotteella


Merkin käyttöoikeus myönnettiin 6.5.2013 pilotointiin FAMILON PRO -malliston pelastuspatjalle sekä SAFERA-liesivahdille kahdeksi vuodeksi sekä 1.9.2014 Peltacon pelastautumishupulle ja Pelsu Pelastussuunnitelmalle vuodeksi. Pilotointien avulla pyritään saamaan kokemuksia merkin käytöstä niin merkin käyttöoikeuden saaneilta yrityksiltä kuin asiakkailtakin.

SAFERA-liesivahti on lieden turvalaite, joka ennaltaehkäisee liesipaloja ja kykenee pysäyttämään jo syttyneen palon. Familonin pelastuspatja on vuodepotilaiden evakuointitilanteisiin suunniteltu paloturvallinen patja, joka helpottaa henkilön nostoa ja siirtoa. Peltacon pelastautumishuppu antaa lisäaikaa tulipalosta pelastautumiseen. Pelsu Pelastussuunnitelma on kiinteistön pelastussuunnitelma verkossa. 

Miten merkin käyttöoikeutta voi hakea?
 
Palopäällystöliiton liittohallitus päätti 9.12.2015, että vuoden 2015 alusta myös muut yritykset voivat hakea tuotteilleen merkin käyttöoikeutta.  

Lisätietoa merkin hakemisesta, käyttöoikeudesta ja myöntämisperusteista löydät: www.paloturvallisuudenpuolesta.fi